Χειρουργική Μεγάλου Βλαισού δακτύλου (Hallux Valgus)

Λόγω της συχνότητας του βλαισού μεγάλου δακτύλου, αναπτύχθηκαν εδώ και πολλές δεκαετίες δεκάδες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της πάθησης. Στη βιβλιογραφία απαντώνται περισσότερες από 130 επεμβάσεις, αν συνυπολογιστούν και οι τροποποιημένες μέθοδοι. Ο συνήθης Ορθοπαιδικός χειρουργός είναι εξοικιωμένος με 1-2 εξ’αυτών. Οι εξειδικευμένοι χειρουργοί ποδιού είμαστε εξοικειωμένοι με σαφώς περισσότερες μεθόδους, τις οποίες εφαρμόζουμε, κατόπιν αυστηρής μελέτης και τήρησης του προεγχειρητικού σχεδιασμού. Στον προεγχειρητικό σχεδιασμό συνυπολογίζονται οι κατάλληλες ακτινογραφίες του ποδιού, η ηλικία του ασθενούς, οι δραστηρίοτητές του, οι απαιτήσεις του και οι προσδοκίες. Επιπροσθέτως, ο Δρ.Β.Κ.Φωτόπουλος χρησιμοποιεί τα τελευταία χρόνια εξειδικευμένο λογισμικό, με το οποίο οι μετρήσεις των γωνιών, που είναι σημαντικές για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό, γίνονται με μεγάλη ακρίβεια σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Οι επεμβάσεις αντιμετώπισης του βλαισού μεγάλου δακτύλου εξατομικεύονται, όχι μόνο για κάθε ασθενή ξεχωριστά, αλλά και για κάθε πόδι. Η απόφαση για την ενδεικνυόμενη επέμβαση λαμβάνεται εφόσον αναλυθούν παράγοντες, όπως:

 • Προεγχειρητική ακτινογραφία του ποδιού σε όρθια θέση. Η ομάδα μας αναλύει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με ακρίβεια τις ακτινολογικές παραμέτρους (διαμετατάρσιος γωνία, γωνία βλαισότητας κ.α.)
 • Ηλικία του ασθενούς
 • Σωματικό βάρος
 • Καθημερινές δραστηριότητες
 • Αθλητικές δραστηριότητες
 • Συνοδές παθήσεις

Οι κυριότερες οστεοτομίες που διενεργούνται με μεγάλη εμπειρία από τον Δρ.Β.Κ.Φωτόπουλο, είναι οι ακόλουθες:

 • Οστεοτομία Chevron
 • Οστεοτομία Mitchell
 • Οστεοτομία Scarf
 • Οστεοτομία βάσης 1ου μεταταρσίου
 • Οστεοτομία Akin
 • Οστεοτομία Weil

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των οστεοτομιών αυτών.

Οστεοτομία Chevron: διενεργείται σε περιπτώσεις ήπιας-μέτριας παραμόρφωσης, με διαμετατάρσιες γωνίες μεταξύ 9-150. Μετά την αφαίρεση της εξόστωσης, γίνονται εγκάρσια οστεοτομία της κεφαλής του 1ου μεταταρσίου δίκην «V» με περιεχόμενη γωνία 600. Ακολουθεί μετατόπιση του περιφερικού τμήματος επί τα εκτός και καθήλωση της οστεοτομίας, είτε με απορροφήσιμα υλικά είτε με μεταλλικούς κοχλίας. Ο Δρ Β.Κ.Φωτόπουλος χρησιμοποιεί αποκλειστικά απορροφήσιμα υλικά. Η επέμβαση συνοδεύεται πάντα από θυλακοπλαστική και από επεμβάσεις μαλακών μορίων στο έξω πλάγιο τοίχωμα της άρθρωσης.

Απεικόνιση οστεοτομίας Chevron

Σχηματική και ακτινολογική απεικόνιση οστεοτομίας Chevron

Οστεοτομία Scarf: Δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη διόρθωση, επομένως είναι κατάλληλη, όχι μόνο για μικρές και μέτριες, αλλά και για μεγαλύτερες παραμορφώσεις με διαμετατάρσιο γωνία άνω των 150. Πρόκειται ουσιαστικά για μια οστεοτομία τύπου «Ζ» του 1ου μεταταρσίου. Είναι σταθερή οστεοτομία και για την καθήλωσή της αρκούν 2 μικροί κοχλίες 2,5 χιλιοστών, οι οποίοι ενταφιάζονται στο οστό και δε χρειάζεται να αφαιρεθούν ποτέ.
Τα τελευταία χρόνια, η οστεοτομία αυτή χρησιμοποιείται από τον κύριο Φωτόπουλο σε πληθώρα περιστατικών, με μεγάλη επιτυχία και εξαιρετικά αποτελέσματα, ενώ επιτρέπει την άμεση βάδιση του ασθενούς. Η επέμβαση συνοδεύεται πάντα από θυλακοπλαστική και από επεμβάσεις μαλακών μορίων στο έξω πλάγιο τοίχωμα της άρθρωσης.

Απεικόνιση της οστεοτομίας Scarf

Σχηματική και ακτινολογική απεικόνιση της οστεοτομίας Scarf

Οστεοτομία Mitchell: διενεργείται σε περιπτώσεις ήπιας-μέτριας παραμόρφωσης, με διαμετατάρσιες γωνίες μεταξύ 9-150. Μετά την αφαίρεση της εξόστωσης, γίνονται εγκάρσια οστεοτομία της κεφαλής του 1ου μεταταρσίου ταυτόχρονη συναφαίρεση ενός μικρού τμήματος του οστού. Ακολουθεί μετατόπιση του περιφερικού τμήματος επί τα εκτός και καθήλωση της οστεοτομίας, είτε με απορροφήσιμα υλικά είτε με μεταλλικούς κοχλίας. Ο Δρ Β.Κ.Φωτόπουλος χρησιμοποιεί αποκλειστικά απορροφήσιμα υλικά, ή οστεοσυρραφή με ισχυρό ράμμα. Η οστεοτομία αυτή χρησιμοποιείται από τον γράφοντα μόνο σε επιλεγμένα περιστατικά, στα οποία απαιτείται βράχυνση του μεταταρσίου με βάση τον προεγχειρητικό σχεδιασμό. Η επέμβαση συνοδεύεται σχεδόν πάντα από θυλακοπλαστική και από επεμβάσεις μαλακών μορίων στο έξω πλάγιο τοίχωμα της άρθρωσης.

Σχηματική και ακτινολογική απεικόνιση οστεοτομίας

Σχηματική και ακτινολογική απεικόνιση οστεοτομίας Mitchell

Οστεοτομία βάσης 1ου μεταταρσίου: Δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης μεγάλων παραμορφώσεων, άνω των 150. Μετά την αφαίρεση της εξόστωσης, γίνονται εγκάρσια οστεοτομία στη βάση του 1ου μεταταρσίου και μετατόπιση του εγγύς οστικού φλοιού, ώστε να δημιουργηθεί παρεκτόπιση «ανοικτής σφήνας». Στο κενό τοποθετείται οστικό μόσχευμα του ίδιου του ασθενούς, που προκύπτει από την εξόστωση που έχει ήδη αφαιρεθεί. Η συγκράτηση της οστεοτομίας γίνεται με την εφαρμογή ειδικής πλάκας με σφήνα, που παραμένει στο οστό και δε χρειάζεται να αφαιρεθεί. Η οστεοτομία αυτή χρησιμοποιείται από τον γράφοντα μόνο σε επιλεγμένα περιστατικά και συνοδεύεται πάντα από θυλακοπλαστική και από επεμβάσεις μαλακών μορίων στο έξω πλάγιο τοίχωμα της άρθρωσης.

Σχηματική και ακτινολογική απεικόνιση οστεοτομίας

Σχηματική και ακτινολογική απεικόνιση οστεοτομίας βάσης 1ου ΜΤΤ

Οστεοτομία Akin: γίνεται εγκάρσια τομή στη βάση της 1ης φάλαγγας του μεγάλου δακτύλου με ταυτόχρονη αφαίρεση οστικής σφήνας (οστεοτομία κλειστής σφήνας). Η οστεοτομία αυτή ουσιαστικά συμπληρώνει τις προηγηθείσες οστεοτομίες και δεν αποτελεί μόνη της λύση για το κότσι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη συγκράτηση της οστεοτομίας. Συνήθως γίνεται με μεταλλική βίδα, ή με μεταλλική αγκράφα. Ο Δρ. Β.Κ.Φωτόπουλος χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη μέθοδο της οστεοσυρραφής, που δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα χωρίς την παρουσία εμφυτεύσιμων υλικών.

απεικόνιση οστεοτομίας Akin

Σχηματική και ακτινολογική απεικόνιση οστεοτομίας Akin

Οστεοτομία Weil: είναι λοξή οστεοτομία και χρησιμεύει πολύ όταν απαιτείται βράχυνση του μεταταρσίου. Εφαρμόζεται κυρίως στο 2ο μετατάρσιο, αλλά επί ενδείξεων εφαρμόζεται και στο 3ο, 4ο και 5ο. Η καθήλωσή της γίνεται με μία συμπιεστική βίδα.

απεικόνιση οστεοτομίας Weil

Σχηματική και ακτινολογική απεικόνιση οστεοτομίας Weil

Στην καθημερινή χειρουργική μας πρακτική εφαρμόζονται και άλλες πολυπλοκότερες οστεοτομίες, αναλόγως των ενδείξεων. Επίσης εφαρμόζονται με ευχέρεια τεχνικές διαδερμικής διόρθωσης της παραμόρφωσης, στα περιστατικά όπου υπάρχει ένδειξη. Καλέστε τώρα για να κλείσετε το ραντεβού σας με τον Δρ.Β.Κ.Φωτόπουλο, ο οποίος θα σας εξηγήσει λεπτομερώς την ενδεικνυόμενη, για εσάς, χειρουργική επέμβαση.