Αναθεώρηση προσθίου χιαστού συνδέσμου

[content_table]

Η αναθεώρηση της συνδεσμοπλαστικής του προσθίου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) στο γόνατο είναι μια απαιτητική και συχνά δύσκολη επέμβαση. Πρόκειται για την επέμβαση αντικατάστασης του ήδη χειρουργημένου ΠΧΣ. Ο λόγος για την επανεπέμβαση στο χιαστό είναι η αποτυχία της προηγούμενης επέμβασης.

Γιατί αποτυγχάνει η επέμβαση του ΠΧΣ;

Οι συχνότερες αιτίες αποτυχίας της πρώτης επεμβάσεως του χιαστού θεωρούνται:

 • η μη ακριβής (λανθασμένη) τοποθέτηση του μοσχεύματος (των τούνελ μηρού και κνήμης) στην αρχική επέμβαση,
 • αποτυχία ενσωμάτωσης του μοσχεύματος,
 • αποτυχία αναγνώρισης και αποκατάστασης συνοδών κακώσεων που είναι αιτίες αστάθειας (πχ. οπίσθιας έσω γωνίας),
 • νέος τραυματισμός,
 • ιδιαίτερα επιθετική αποκατάσταση – πρώιμη επιστροφή σε αθλητικές δραστηριότητες,
 • χρήση συνθετικού μοσχεύματος.

 

Αναθεώρηση προσθίου χιαστού συνδέσμου

Αιτίες αποτυχίας της επέμβασης προσθίου χιαστού: Α. Λανθασμένη τοποθέτηση τούνελ στην πρώτη επέμβαση (με κίτρινο επισημαίνεται η σωστή θέση) Β. αστοχία τοποθέτησης του υλικού καθήλωσης (βίδας) στο μηρό. C. Νέος τραυματισμός

 

Αναθεώρηση του προσθίου χιαστού συνδέσμου: προεγχειρητικός σχεδιασμός

Η αναθεώρηση του ΠΧΣ  απαιτεί πολύ καλό προεγχειρητικό σχεδιασμό. Χρειάζεται:

 • Λεπτομερής κλινικός έλεγχος,
 • Ακτινογραφίες γόνατος (συνήθως face & profile),
 • Μαγνητική τομογραφία,
 • Αξονική τομογραφία (σε ορισμένες περιπτώσεις),
 • Γνώση της μεθόδου και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη επέμβαση. Ειδικά, εάν η επέμβαση έχει πραγματοποιηθεί από άλλο χειρουργό. Συχνά, τα υλικά καθήλωσης του μοσχεύματος (βίδες, κουμπιά, αγκράφες κλπ) θα πρέπει να αφαιρεθούν κατά την επανεπέμβαση.

 

Αναθεώρηση προσθίου χιαστού συνδέσμου

A. Ακτινογραφία Β,C. Αξονική τομογραφία (με διεύρυνση των τούνελ) D. Μαγνητική τομογραφία με επαναρρήξη του μοσχεύματος

 

Πώς γίνεται η αναθεώρηση του προσθίου χιαστού συνδέσμου;

Η αναθεώρηση του προσθίου χιαστού απαιτεί εξειδίκευση και ιδιαίτερη εμπειρία. Η επέμβαση γίνεται πάντα αρθροσκοπικά και μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα στάδιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί δύο στάδια.

Σε αυτή την περίπτωση, συνήθως τα τούνελ μηρού και κνήμης είναι σε λάθος σημείο από την πρώτη επέμβαση, ή έχουν διευρυνθεί με τον καιρό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στο πρώτο στάδιο γίνεται κλείσιμο των τούνελ με οστικό μόσχευμα. Αναμένουμε τουλάχιστον 3 μήνες, ώστε να ενσωματωθεί το μόσχευμα και η αποκατάσταση του χιαστού γίνεται στο δεύτερο στάδιο.

Ποιο μόσχευμα είναι κατάλληλο για την αναθεώρηση του προσθίου χιαστού συνδέσμου;

Η επιλογή του μοσχεύματος που θα χρησιμοποιηθεί στην αναθεώρηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι:

 • Ποιο μόσχευμα χρησιμοποιήθηκε στις προηγούμενες επεμβάσεις,
 • Επίπεδο δραστηριοτήτων του ασθενούς,
 • Άθλημα στο οποίο συμμετέχει,
 • Εμπειρία του χειρουργού

 

Κατά κύριο λόγο, στην αναθεώρηση του προσθίου χιαστού επιλέγουμε μόσχευμα από τον ίδιο τον ασθενή. Τέτοιο μόσχευμα μπορεί να είναι ο επιγονατιδικός τένοντας, ο τένοντας του τετρακεφάλου και ο ημιτενοντώδης/ισχνός. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης τενόντιο μόσχευμα από το άλλο γόνατο του ίδιου του ασθενούς.

 

Αναθεώρηση προσθίου χιαστού συνδέσμου

Τενόντια μοσχεύματα από τον ίδιο τον ασθενή (αυτόλογα)

 

Σπανιότερα χρησιμοποιείται ετερόλογο μόσχευμα (μόσχευμα προερχόμενο από πτωματικό δότη). Θα έλεγα ότι χρησιμοποιείται εξαιρετικά σπάνια και μόνο στις περιπτώσεις συνύπαρξης σύνθετων συνδεσμικών κακώσεων.

Το συνθετικό μόσχευμα είναι εύκολη λύση, αλλά προσωπικά δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση και έχει πολύ γρήγορη αποκατάσταση. Δυστυχώς, έχει πολύ περιορισμένο χρόνο ζωής και προκαλεί πολλά προβλήματα στο γόνατο (υμενίτιδες, φλεγμονές, αστοχίες του υλικού).

 

Αναθεώρηση προσθίου χιαστού συνδέσμου

Επιλογή μοσχεύματος: Α.Επιγονατιδικός τένοντας Β. Τένοντες Ημιτενοντώδους-Ισχνού (Hamstrings) C. Τένοντας τετρακεφάλου D. Συνθετικό μόσχευμα

 

Ποια είναι η προετοιμασία για την επέμβαση

Ο ασθενής μας, έχοντας λάβει λεπτομερείς οδηγίες, προσέρχεται στο νοσοκομείο την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα. Διενεργείται ο προεγχειρητικός έλεγχος, που περιλαμβάνει γενική και βιοχημικές εξετάσεις αίματος, ούρων, ηλεκτροκαρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος. Μετά την ολοκλήρωση του προεγχειρητικού ελέγχου, ο ασθενής είναι έτοιμος να οδηγηθεί στο χειρουργείο.

Τι είδους αναισθησία χρειάζεται για την επέμβαση;

Η αναθεώρηση του προσθίου χιαστού συνδέσμου μπορεί να γίνει με γενική ή περιοχική (ραχιαία – από τη μέση και κάτω) αναισθησία. Μετά το πέρας της επέμβασης χορηγείται στην άρθρωση τοπικό αναισθητικό διάλυμα. Έτσι, εξασφαλίζεται πολύ καλή μετεγχειρητική αναλγησία. Ο ασθενής κινητοποιείται γρήγορα, με έγερση και βάδιση μία ώρα μετά την επέμβαση.

Πόσο χρειάζεται να μείνω στο νοσοκομείο;

Συνήθως απαιτείται νοσηλεία για 1 ημέρα
Μετεγχειρητικά, όλοι οι ασθενείς μας λαμβάνουν λεπτομερές πρόγραμμα αποθεραπείας και ασκήσεων. Ακολουθεί στενή, για μήνες, μετεγχειρητική παρακολούθηση και καθοδήγηση. Έτσι εξασφαλίζεται η ομαλή αποθεραπεία και η επιτυχής έκβαση της αναθεώρησης του προσθίου χιαστού συνδέσμου.

Ποια είναι η αποκατάσταση μετά από την επέμβαση;

Η συνήθης αποκατάσταση για αναθεωρήσεις με αυτόλογο μόσχευμα κυμαίνεται από 6-9 μήνες. Απαιτείται πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και κινησιοθεραπείας, με έμφαση στη μυϊκή ενδυνάμωση. Προέχει πάντα η προστασία του μοσχεύματος και η σταδιακή αποθεραπεία. 

 

 

Ο Δρ.Β.Κ.Φωτόπουλος ασχολείται ενεργά με την αρθροσκοπική χειρουργική τα τελευταία 20 έτη.  Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αρθροσκοπική χειρουργική του προσθίου χιαστού συνδέσμου. Συνεργάζεται με έμπειρη ομάδα φυσικοθεραπευτών, που εγγυώνται την αποκατάσταση.

 

contact