Αρθροσκόπηση- γενικό μέρος

Η αρθροσκόπηση είναι μια ενδοσκοπική, ελάχιστα παρεμβατική, χειρουργική τεχνική, που μας επιτρέπει, μέσω της κάμερας του αρθροσκοπίου να παρατηρήσουμε το εσωτερικό μιας άρθρωσης, χωρίς να χρειαστεί να την ανοίξουμε, όπως γινόταν παλαιότερα. Με την εξέλιξη των τεχνικών, αλλά και των εργαλείων, η αρθροσκόπηση έχει αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος των κλασικών ανοικτών επεμβάσεων, κυρίως στο γόνατο και τον ώμο, ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη πρόοδος και σε άλλες αρθρώσεις, όπως την ποδοκνημική, τον αγκώνα την πηχεοκαρπική και ακόμη πιο πρόσφατα το ισχίο.
Οι πρώτες προσπάθειες αρθροσκόπησης ξεκίνησαν πριν περίπου 100 χρόνια, το 1918 (βλέπε ιστορία αρθροσκόπησης) από τον K.Takagi στην Ιαπωνία. Από τότε πέρασε πολύς καιρός και πολλή εξέλιξη έως τη σημερινή εποχή με τη χρήση του σύγχρονου αρθροσκοπίου. Η τεχνολογική εξέλιξη μας έδωσε τη δυνατότητα διενέργειας μεγάλου εύρους επεμβάσεων, οι οποίες παλαιότερα απαιτούσαν μεγαλύτερες τομές, αρθροτομές και φυσικά πολύ περισσότερο χρόνο αποκατάστασης.

Αν και η αρθροσκόπηση ξεκίνησε και εξελίχθηκε στο γόνατο (βλέπε αρθροσκόπηση γόνατος), τις τελευταίες δεκαετίες επεκτάθηκε και σε άλλες αρθρώσεις, όπως ώμο, αγκώνα, πηχεοκαρπική, δάκτυλα του χεριού, ισχίο (γοφός), ποδοκνημική και ταρσός, έτσι ώστε σήμερα να αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο διαγνωστικό και επεμβατικό εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου Ορθοπαιδικού.

Εξοπλισμός
Η αρθροσκόπηση απαιτεί έναν εξοπλισμό, που περιλαμβάνει τα εξής:
-τον αρθροσκοπικό πύργο, ο οποίος έχει συγκεντρωμένες τις ηλεκτρικές συσκευές που απαιτούνται, δηλαδή το μόνιτορ που συνδέεται με την κάμερα, την πηγή ψυχρού φωτισμού, την αντλία του αρθροσκοπικού υγρού, τη συσκευή του shaver (ειδικό εργαλείο που απαιτείται), τη συσκευή της διαθερμίας, τον εκτυπωτή φωτογραφιών και τη συσκευή καταγραφής του DVD.
-το αρθροσκόπιο, το οποίο ποικίλλει σε διάμετρο, ανάλογα με την άρθρωση που αρθροσκοπούμε (4,0mm για γόνατο, ισχίο, αγκώνα, ώμο, 2,7mm για ποδοκνημική και πηχεοκαρπική και 1,9mm για δάχτυλα)
-ειδικά αρθροσκοπικά εργαλεία: υπάρχει μεγάλη ποικιλία κατάλληλων εργαλείων (λαβίδες, μπασκέτες, ψαλίδια και εξειδικευμένα εργαλεία) ανάλογα με την άρθρωση και την επέμβαση που πραγματοποιείται
-κατάλληλο χειρουργικό τραπέζι σε αρθροσκόπηση ώμου, ισχίου, ή πηχεοκαρπικής.

 

 

Πώς γίνεται η αρθροσκόπηση;
Η αρθροσκόπηση γίνεται σε κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα χειρουργείου, με τον ασθενή υπό γενική ή υπό περιοχικήαναισθησία και από Ορθοπαιδικό εκπαιδευμένο στην αρθροσκοπική χειρουργική. Μετά την κατάλληλη αντισηψία και την τοποθέτηση του αποστειρωμένου ιματισμού εισάγεται το αρθροσκόπιο στην άρθρωση, μέσω μιας μικρής οπής στο δέρμα 2-3mm. Ακολουθεί επισκόπηση της άρθρωσης, ώστε να επιβεβαιώσουμε τα ευρήματα της κλινικής μας εξέτασης, ή να διαγνώσουμε επιπλέον παθήσεις.  Τα εργαλεία εισάγονται στην άρθρωση από δεύτερη αρθροσκοπική πύλη, μεγέθους 2-3mm επίσης. Ανάλογα με την άρθρωση και το είδος της επέμβασης, ίσως χρησιμοποιηθούν και επιπλέον αρθροσκοπικές πύλες. Έτσι στο τέλος της επέμβασης ο ασθενής έχει μόνο 2-4 μικρές τομές (2-3 για το γόνατο, ισχίο, ποδοκνημική, πηχεοκαρπική, 3-4 για αγκώνα, ώμο), σε αντίθεση με τις μεγάλες τομές 10-12 εκατοστών που απαιτούσαν παλαιότερες τεχνικές.

 

 

Πλεονεκτήματα
Οι μικρές τομές στο δέρμα δεν είναι ο λόγος που η αρθροσκοπική χειρουργική πλεονεκτεί των ανοικτών μεθόδων. Τα πλεονεκτήματα της αρθροσκοπικής χειρουργικής επιγραμματικά είναι:
ελάχιστος τραυματισμός στα μαλακά μόρια της άρθρωσης
αναίμακτη επέμβαση
λεπτομερής παρατήρηση και εξέταση του εσωτερικού της άρθρωσης, καθώς το αρθροσκόπιο μας επιτρέπει να δούμε οποιαδήποτεπεριοχή της άρθρωσης και μάλιστα σε μεγέθυνση 5-10 φορές μεγαλύτερη από την πραγματικότητα
-διενέργεια λεπτών χειρουργικών χειρισμών που με ανοικτές μεθόδους δε θα ήταν δυνατόν να επιτελεστούν. Αυτό οδηγεί σε άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα.
λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η αρθροσκοπική χειρουργική (και γενικότερα η ενδοσκοπική χειρουργική, όπως λαπαροσκόπηση, κστεοσκόπηση κλπ) αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ιατρικές ανακαλύψεις του 20ού αιώνα, που αναμφισβήτητα οδήγησε σε αλματώδη εξέλιξη τη διάγνωση και την αντιμετώπιση ενδοαρθρικών παθήσεων με ακρίβεια, βοηθώντας εκατομμύρια ασθενείς να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους.