Αρθροσκόπηση γόνατος

Τι είναι η αθροσκόπηση γόνατος

Τις τελευταίες δεκαετίες η αρθροσκόπηση γόνατος έχει καθιερωθεί ως η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος διαγνωστικής και χειρουργικής αντιμετώπισης κακώσεων στο γόνατο. Η αρθροσκόπηση έχει αντικαταστήσει πλήρως τις παλαιότερες μεθόδους ανοικτής χειρουργικής επέμβασης για τους τραυματισμούς μηνίσκων, συνδέσμων και χόνδρων.

Τις τελευταίες δεκαετίες η αρθροσκόπηση έχει επεκταθεί με επιτυχία και σε άλλες αρθρώσεις.

Έπειτα από πολυάριθμες επεμβάσεις στο γόνατο, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε νοσοκομεία στην Γερμανία και στην Ελλάδα, ο εξειδικευμένος Ορθοπαιδικός Χειρουργός για το γόνατο, Dr. Βασίλης Φωτόπουλος, μας εξηγεί μέσα σε 2 λεπτά για την Αρθροσκόπηση Γόνατος που πραγματοποιείται μόνο με τοπική αναισθησία.

Η αρθροσκόπηση γόνατος γίνεται μέσω 2 μικρών οπών 2-3mm με απόλυτη ασφάλεια, υπό γενική ή περιοχική αναισθησία και εμφανίζει ελάχιστες επιπλοκές. Το σπουδαιότερο πλεονέκτημα είναι ότι επιτρέπει την ταχύτατη μετεγχειρητική κινητοποίηση και αποκατάσταση της άρθρωσης.

Έτσι, αποφεύγεται η ανάγκη για μακρά ακινητοποίηση και αποθεραπεία, δίνοντας τη δυνατότητα στον ασθενή για γρήγορη επιστροφή σε καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες.

Το μεγάλο πλεονέκτημα από την πολυετή εμπειρία μας, είναι η επιτέλεση της αρθροσκόπησης μόνο με τοπική αναισθησία! Δεν απαιτείται κανενός είδους γενική ή περιοχική αναισθησία και ο ασθενής εξέρχεται από τη χειρουργική αίθουσα βαδίζοντας. 

 

 

Η αρθροσκόπηση αποτελεί πια μέθοδο ρουτίνας σε αθλητικές κακώσεις του γόνατος: ρήξεις μηνίσκουρήξεις χιαστών συνδέσμωνκακώσεις του αρθρικού χόνδρου, ακόμα και κατάγματα του γόνατος.

Είναι λογικό όμως ότι με την ενασχόληση του πληθυσμού με περιστασιακό αθλητισμό, οι βλάβες αυτές δε συμβαίνουν μόνο σε αθλητές. Ρήξεις μηνίσκων συμβαίνουν και σε μεγαλύτερες ηλικίες (άνω των 50 ετών), ως αποτέλεσμα εκφυλιστικών αλλοιώσεων στην άρθρωση του γόνατος.

Με την αρθροσκοπική κάμερα παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επισκόπησης και διόρθωσης της βλάβης. Οι χειρουργικές τομές είναι πολύ μικρές σε μέγεθος (2-3mm η κάθε μία) και ο μετεγχειρητικός πόνος ελάχιστος, δίνοντας τη δυνατότητα για γρήγορη κινητοποίηση της άρθρωσης.

 

Φυσιολογικός αρθρικός χόνδρος και έσω μηνίσκος

 

Ποιες είναι οι ενδείξεις για αρθροσκόπηση γόνατος

Οι ενδείξεις αρθροσκοπικής χειρουργικής είναι: 

 

Αρθροσκόπηση γόνατος

 

Αρθροσκόπηση γόνατος για ρήξη μηνίσκου

Αναλυτικότερα, στις ρήξεις μηνίσκου, συνήθως γίνεται αφαίρεση του τμήματος του μηνίσκου, διασώζοντας τον υπόλοιπο υγιή μηνίσκο, σε αντίθεση με τις παλαιότερες ανοικτές μηνισκεκτομές, όπου τυφλά θυσιαζόταν ολόκληρος ο μηνίσκος (!!!) με καταστροφικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα της άρθρωσης.

Σε νέους ενήλικες όμως (έως 35 ετών) και σε συγκεκριμένες πρόσφατες ρήξεις, που έχουν κατάλληλη ένδειξη, μπορούμε να κάνουμε συρραφή του μηνίσκου, διασώζοντας έτσι ολόκληρο το μηνίσκο. 

Αρθροσκόπηση γόνατος για ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου

Η ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου είναι ένας βαρύς συνδεσμικός τραυματισμός που διαταράσσει όλη την κινηματική του γόνατος. Βασική επίπτωση είναι η αστάθεια του γόνατος. Η επέμβαση πραγματοποιείται αρθροσκοπικά και συνίσταται στην αντικατάσταση του σχισμένου συνδέσμου με τενόντιο μόσχευμα από τον ίδιο τον ασθενή.

Συνηθέστερα χρησιμοποιούμε το μεσαίο 1/3 του επιγονατιδικού συνδέσμου, ή τους τένοντες του ημιτενοντώδους και ισχνού μυός (επόμενη εικόνα). Η έναρξη κινησιοθεραπείας γίνεται αμέσως, από το ίδιο κιόλας απόγευμα μετά την επέμβαση. 

 

Αρθροσκόπηση γόνατος

Αριστερά: Φυσιολογικός ΠΧΣ, Κέντρο: Ρήξη του ΠΧΣ, Δεξιά: Συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ

 

Αρθροσκόπηση γόνατος για ρήξη του οπισθίου χιαστού συνδέσμου

Η ρήξη του οπισθίου χιαστού συμβαίνει ως αποτέλεσμα βαρύτατων τραυματισμών, σπανιότερα στον αθλητισμό και συνηθέστερα σε τροχαία ατυχήματα. Μόνο στο 7% υπάρχει μεμονωμένη ρήξη του οπισθίου χιαστού συνδέσμου. Στο υπόλοιπο 93% συνυπάρχουν κακώσεις, όπως ρήξεις μηνίσκων, προσθίου χιαστού, στοιχείων της οπισθίας έξω γωνίας και άλλων συνδεσμικών στοιχείων. Τεχνικά, όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με αρθροσκοπική τεχνική.

Αρθροσκόπηση γόνατος για τον δισκοειδή μηνίσκο

Ο δισκοειδής μηνίσκος είναι μια οντότητα κατά την οποία ο μηνίσκος (συνήθως ο έξω), είναι μεγαλύτερος του φυσιολογικού. Το επιπλέον τμήμα του μηνίσκου είναι περισσότερο ευπαθές σε ρήξεις (σχισίματα), τα οποία προκαλούν πόνο και δυσλειτουργία του γόνατος. Με την αρθροσκοπική χειρουργική γίνεται αφαίρεση του πλεονάζοντος τμήματος του μηνίσκου και κατάλληλη διαμόρφωση του εναπομείναντος υγιούς ιστού, επέμβαση γνωστή ως μηνισκοπλαστική.

Αρθροσκόπηση γόνατος για τη χονδροπάθεια

Οι αλλοιώσεις χονδροπάθειας και οστεοχόνδρινων βλαβών αποτελούν άλλο ένα πεδίο εφαρμογής της αρθροσκοπικής χειρουργικής. Είτε με τη μέθοδο των μικροκαταγμάτων (προηγούμενη εικόνα) είτε με την τεχνική του μωσαϊκού ή με τα αυτόλογα χονδροκύτταρα, το αρθροσκόποιο είναι ο σύμμαχός μας στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη χειρουργική πράξη με την όσο το δυνατόν μικρότερη παρέμβαση στους ιστούς.

Επίσης, με την αρθροσκοπική τεχνική μπορούν να αφαιρεθούν ασταθή χόνδρινα τεμάχια και να λειανθούν χόνδρινες βλάβες (επόμενη εικόνα). 

 

Χόνδρινη βλάβη γόνατος, πριν και μετά την αρθροσκοπική αντιμετώπιση.                                                                      ΕΜΚ:       Έσω Μηριαίος Κόνδυλος,     Μ: Μηνίσκος,      Κ: Κνήμη,      ΑΧ: Ασταθής Χόνδρος,                                              Κίτρινο βέλος: αποκολλημένο ελεύθερο χόνδρινο τεμάχιο

 

Αρθροσκόπηση γόνατος για το εξάρθρημα επιγονατίδας

Το εξάρθρημα επιγονατίδος είναι επίσης δυνατόν να αντιμετωπιστεί αρθροσκοπικά είτε με συρραφή, είτε με ανακατασκευή των καθεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδας (επόμενη εικόνα).

Αρθροσκόπηση γόνατος

Αρθροσκόπηση γόνατος και αντιμετώπιση εξαρθρήματος επιγονατίδας

 

Αρθροσκόπηση γόνατος για αφαίρεση υμενικής πτυχής

Η υμενική πτυχή αποτελεί υπόλειμμα μεμβρανών που υπήρχαν στο γόνατό μας κατά την εμβρυϊκή μας ανάπτυξη. Σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούν συμπτωματολογία στο γόνατο, παρόμοια με ρήξη μηνίσκου. Συνήθως δεν αναγνωρίζονται στη μαγνητική τομογραφία και απαιτούν υψηλό δείκτη υποψίας (και γνώσης) από τον Ορθοπαιδικό.

Τυπικά ανευρίσκονται κατά την αρθροσκόπηση. Η αφαίρεσή τους αρθροσκοπικά αποτελεί την οριστική θεραπεία του συνδρόμου. 

 

 

Αρθροσκόπηση γόνατος και αντιμετώπιση καταγμάτων

Τα τελευταία 15 χρόνια έχει καθιερωθεί πλέον στα χέρια των έμπειρων αρθροσκόπων η αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη ανάταξη και οστεοσύνθεση των καταγμάτων του γόνατος (συνήθως κνημιαίων κονδύλων και σπανιότερα επιγονατίδος και μηριαίων κονδύλων).

Τι σημαίνει αυτό; Με τις παλιότερες μεθόδους ο χειρουργός έπρεπε να ανοίξει την άρθρωση και να αποκολλήσει από τη θέση του το μηνίσκο, ώστε να μπορεί να δει την ανάταξη του κατάγματος.

Με την αρθροσκοπική τεχνική, το μάτι μας στην άρθρωση είναι το αρθροσκόπιο, αποφεύγοντας έτσι να ανοίξουμε την άρθρωση και να αποκολλήσουμε τον υγιή μηνίσκο. Έτσι επιτυγχάνουμε λιγότερο τραυματική επέμβαση και ταχύτερη επούλωση των μαλακών μορίων και συνεπώς γρηγορότερη αποθεραπεία.

Μάλιστα, η βιβλιογραφία δείχνει στατιστικά σημαντικά βραχύτερο διάστημα επούλωσης τέτοιων καταγμάτων. Συγκεκριμένα, φαίνεται να επουλώνονται σε 8-9 εβδομάδες με την αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη ανάταξη Σε αντίθεση, απαιτούνται  12 εβδομάδες με την κλασική ανοικτή μέθοδο.

Επίσης, συνοδές κακώσεις με το κάταγμα, όπως ρήξη μηνίσκων, χόνδρινες βλάβες, ελεύθερα σώματα, που συνυπάρχουν στο 1/3 των περιπτώσεων, γίνονται άμεσα ορατές και αντιμετωπίζονται μαζί με το κάταγμα. Ακολουθεί παράδειγμα από το αρχείο του Β.Κ.Φωτόπουλου.

 

Αρθροσκόπηση γόνατος

 

Η λαχνοοζώδης υμενίτιδα και η υμενική χονδρομάτωση είναι παθήσεις κατά τις οποίες υπάρχει υπερπλασία του αρθρικού χόνδρου, κατά την οποία τμήματα του υμένα μεταπίπτουν σε χόνδρινα και σε οστεοχόνδρινα ελεύθερα τεμάχια. Αυτά συμπεριφέρονται ως ελεύθερα τεμάχια και προκαλούν συμπτώματα, όπως μηχανική εμπλοκή (μπλοκ) γόνατος και φθορές του αρθρικού χόνδρου.

Η αντιμετώπισή τους γίνεται αρθροσκοπικά με αφαίρεση των χόνδρινων και οστεοχόνδρινων τεμαχίων, συνοδευόμενη από υμενεκτομή (αφαίρεση αρθρικού υμένα).

 

Πώς πρέπει να προετοιμαστώ για την αρθροσκόπηση γόνατος;

Η ιατρική ομάδα του Β.Κ.Φωτόπουλου θα σας δώσει λεπτομερείς γραπτές οδηγίες για το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε προ της επέμβασης. Στις γενικές οδηγίες συμπεριλαμβάνεται το να παραμείνει ο ασθενής νηστικός το πρωί της επέμβασης και να προηγηθεί ο προεγχειρητικός έλεγχος με αιματολογικές εξετάσεις, καρδιολογικές εξετάσεις και ακτινογραφία θώρακος.

Τι είδος αναισθησίας χρειάζεται;

Το μεγάλο πλεονέκτημα της ομάδας μας είναι η διενλεργεια της αρθροσκόπησης γόνατος μόνο με ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ. Προ της επέμβασης εισάγεται στο γόνατο μίγμα τοπικού αναισθητικού, το οποίο εξασφαλίζει πλήρη αναλγησία κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης.

εάν ο ασθενής το επιθυμεί, η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με άλλης μορφής αναλγησία, όπως η περιοχική (ραχιαία ή επισκληρίδιος – από τη μέση και κάτω) αναισθησία, ή ακόμη και γενική αναισθησία.

Μετά το πέρας της επέμβασης ο Δρ Β.Κ.Φωτόπουλος χορηγεί στην άρθρωση τοπικό αναισθητικό διάλυμα, το οποίο εξασφαλίζει άριστη μετεγχειρητική αναλγησία, σε τέτοιο βαθμό που καθιστά την αποθεραπεία εντελώς ανώδυνη. Η μετεγχειρητική αναλγησία εξασφαλίζει την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς. Ο ασθενής είναι ικανός να βαδίσει, ακόμα και μισή ώρα μετά την επέμβαση (ανάλογα με το τι επέμβαση έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης).

αρθροσκόπηση γόνατος

αρθροσκόπηση γόνατος

 

Πόσο χρειάζεται να μείνω στο νοσοκομείο μετά από αρθροσκόπηση γόνατος;

Μετά την επέμβαση, ο ασθενής είναι σε θέση να επιστρέψει στο σπίτι του 2 ώρες έως και 1 ημέρα, αναλόγως της περίπτωσης. Στις ελαφρύτερες περιπτώσεις, όπως μηνισκεκτομή, μηνισκοσυρραφή, αφαίρεση υμενικής πτυχής ή χονδροπλαστική, ο ασθενής μπορεί να εξέλθει του νοσοκομείου μέσα σε 2 ώρες από το τέλος τις επέμβασης.

Σε βαρύτερες περιπτώσεις (πλαστική προσθίου ή οπισθίου χιαστού, εξάρθρημα επιγονατίδας), ο ασθενής συνήθως παραμένει νοσηλευόμενος για 1 ημέρα.

Μετεγχειρητικά, όλοι οι ασθενείς της ομάδας μας λαμβάνουν λεπτομερές πρόγραμμα αποθεραπείας και ασκήσεων. Με τη στενή μετεγχειρητική τους παρακολούθηση εξασφαλίζεται η ομαλή αποθεραπεία και η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος.

Πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης του γόνατος
  • μηδαμινός τραυματισμός στα μαλακά μόρια της άρθρωσης,
  • αναίμακτη επέμβαση,
  • λεπτομερής παρατήρηση και εξέταση του εσωτερικού της άρθρωσης, καθώς το αρθροσκόπιο μας επιτρέπει να δούμε οποιαδήποτε περιοχή της άρθρωσης και μάλιστα σε μεγέθυνση 5-10 φορές μεγαλύτερη από την πραγματικότητα,
  • διενέργεια λεπτών χειρουργικών χειρισμών που με ανοικτές μεθόδους δε θα ήταν δυνατόν να επιτελεστούν. Αυτό οδηγεί σε άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα.
  • ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου και
  • ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση

 

Επιπλοκές

Είναι πολύ ήπιες και πολύ σπάνιες και απαντώνται σε ποσοστά κάτω του 1%. Συνήθως αφορούν ιατρογενείς βλάβες, όταν η επέμβαση επιτελείται από χειρουργούς με πλημμελή εμπειρία.

Ποια είναι η αποκατάσταση μετά από αρθροσκόπηση γόνατος;

Οι ασθενείς της ομάδας μας λαμβάνουν πλήρεις γραπτές μετεγχειρητικές οδηγίες για τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες, οι οποίες ανανεώνονται κατά τις τακτικές επανεξετάσεις.

Σε γενικές γραμμές εκτελείται πρόγραμμα ασκήσεων κινησιοθεραπείας και ενδυνάμωσης των μυών του γόνατος. Τις ασκήσεις αυτές, ο ασθενής εκπαιδεύεται από εμάς να πραγματοποιεί μόνος του. Το πρόγραμμα αποκατάστασης εξαρτάται άμεσα από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπικά και εξατομικεύεται για κάθε ασθενή.

Συμπερασματικά, η αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος έχει τεράστια οφέλη, όσον αφορά στην αποκατάσταση και την ύφεση των συμπτωμάτων για τον ασθενή, παρέχει δε ασφαλή και γρήγορη μετεγχειρητική επιστροφή του ασθενούς στις εργασιακές ή αθλητικές του δραστηριότητες. Τα ποσοστά λοιμώξεων είναι απειροελάχιστα και το κόστος συγκριτικά μικρότερο ακόμα και από τις “αμφίβολες” συντηρητικές θεραπείες. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ασθενής εξέρχεται από το χειρουργείο περπατώντας και επιστρέφει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην εργασία του, χωρίς την ανάγκη μακροχρόνιας νοσηλείας και φαρμακευτικής αγωγής.

 

 

Ο Δρ Βασίλειος Κ. Φωτόπουλος δραστηριοποιείται στο χώρο της αρθροσκόπησης τα τελευταία 20 χρόνια. Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες επεμβάσεις και έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία στην αρθροσκοπική χειρουργική, την οποία εξασκεί σε καθημερινή βάση. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ) από το 2004, ενώ από το 2007 είναι τακτικό μέλος της  Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρθροσκοπικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Γόνατος (ESSKA). Το διάστημα 2007-2010 διετέλεσε επικεφαλής του αρθροσκοπικού τμήματος του Νοσοκομείου “St.Katharinen Hospital” στη Γερμανία (παράρτημα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κολωνίας), όπου επιτέλεσε πληθώρα αρθροσκοπικών επεμβάσεων. Η εκπαίδευσή του είναι συνεχής, συμμετέχοντας σε διεθνή Workshops που διοργανώνονται κυρίως από την ESSKA.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τα ακόλουθα ενδιαφέροντα κείμενα:

 

επικοινωνία