Αρθροσκοπική Χειρουργική Ώμου

Πώς γίνεται;

Μέσω 2-3 μικρών οπών 3mm στο δέρμα εισάγονται η μικροκάμερα και τα κατάλληλα αρθροσκοπικά εργαλεία στην άρθρωση, δίνοντάς μας εξαιρετικής ποιότητας εικόνα και τη δυνατότητα να επιτελέσουμε πληθώρα επεμβάσεων.Αρθροσκόπηση ώμου

Ποιες επεμβάσεις γίνονται αρθροσκοπικά;
-Συρραφή τενόντων (υπερακανθίου, υποπλατίου, υπακανθίου)
-Τενόδεση-Τενοτομή μακράς κεφαλής δικεφάλου
-Αντιμετώπιση εξαρθρήματος ώμου
-Αντιμετώπιση συνδρόμου πρόσκρουσης με ακρωμιοπλαστική
-Αντιμετώπιση κακώσεων του αρθρικού χόνδρου (χονδροπάθειες)
-Αφαίρεση ελευθέρων σωμάτων
-Αντιμετώπιση καταγμάτων ώμου
-Λήψη αρθρικού υμένα για βιοψία

Πόσο χρειάζεται να μείνω στο νοσοκομείο;
Αναλόγως της επέμβασης, 2 ώρες έως και 1 ημέρα. Στις ελαφρύτερες περιπτώσεις, όπως ακρωμιοπλαστική και αφαίρεσης ελευθέρων σωμάτων, ο ασθενής μπορεί να εξέλθει του νοσοκομείου μέσα σε 2 ώρες από το τέλος τις επέμβασης. Σε βαρύτερες περιπτώσεις (συρραφή τενόντων, αντιμετώπιση εξαρθρήματος), συνήθηως παραμένει νοσηλευόμενος για 1 ημέρα.
Μετεγχειρητικά, οι ασθενείς της ομάδας μας λαμβάνουν λεπτομερές πρόγραμμα αποθεραπείας και ασκήσεων. Με τη στενή μετεγχειρητική τους παρακολούθηση εξασφαλίζεται η ομαλή αποθεραπεία και η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος.

Πλεονεκτήματα
ελάχιστος τραυματισμός στα μαλακά μόρια της άρθρωσης
αναίμακτη επέμβαση
λεπτομερής παρατήρηση και εξέταση του εσωτερικού της άρθρωσης, καθώς το αρθροσκόπιο μας επιτρέπει να δούμε οποιαδήποτε περιοχή της άρθρωσης και μάλιστα σε μεγέθυνση 5-10 φορές μεγαλύτερη από την πραγματικότητα
-διενέργεια λεπτών χειρουργικών χειρισμών που με ανοικτές μεθόδους δε θα ήταν δυνατόν να επιτελεστούν. Αυτό οδηγεί σε άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα.
λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση