Διαδερμική οστεοσύνθεση κατάγματος ισχίου

[content_table]

Η διαδερμική οστεοσύνθεση αποτελεί την τελευταία λέξη στην αντιμετώπιση του κατάγματος ισχίου. Τα υποκεφαλικά κατάγματα στην περιοχή του ισχίου («του γοφού») συμβαίνουν συχνά, ειδικά στους ηλικιωμένους.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το κάταγμα είναι παρεκτοπισμένο. Η αιμάτωση της μηριαίας καταστρέφεται, με συνέπεια η αντιμετώπιση με ημιαρθροπλαστική ή ολική αρθροπλαστική να είναι μονόδρομος προς αποφυγή επιπλοκών (ψευδάρθρωση, άσηπτη νέκρωση κεφαλής μηριαίου).

Υπάρχει όμως και μια κατηγορία, στην οποία το υποκεφαλικό κάταγμα είναι ελάχιστα παρεκτοπισμένο, διαταράσσοντας έτσι ελάχιστα ή καθόλου την αιμάτωση της μηριαίας κεφαλής. Στην περίπτωση αυτή, η κλασική αντιμετώπιση γίνεται με τομή δέρματος 6-8 εκατοστών και «κοχλίωση ASNIS», δηλαδή οστεοσύνθεση με 3 συμπιεστικούς κοχλίες (3 αυλοφόροι Κοχλίες ASNIS).

Διαδερμική οστεοσύνθεση κατάγματος ισχίου

Οστεοσύνθεση με βίδες ASNIS

 

Τα τελευταία έτη γίνεται προσπάθεια για εφαρμογή όλο και περισσότερο ελάχιστα παρεμβατικών χειρουργικών τεχνικών. Στα πλαίσια αυτά, έχουμε αντιμετωπίσει πληθώρα ασθενών με τέτοιο τραυματισμό με διαδερμική οστεοσύνθεση κατάγματος ισχίου. Αυτό γίνεται με τοποθέτηση των κοχλιών ASNIS δια μέσου 2 ή 3 μικρών οπών δέρματος. Με όλο και μεγαλύτερο πάθος και ενδιαφέρον για την εξέλιξη των ατραυματικών τεχνικών, πραγματοποιήσαμε προσφάτως κοχλίωση ASNIS με τοποθέτηση και των 3 κοχλιών δια μίας και μοναδικής οπής δέρματος, που δεν ξεπερνούσε το 1 εκατοστό.

Πώς γίνεται η διαδερμική οστεοσύνθεση κατάγματος ισχίου;

Ο ασθενής μεταφέρεται με ιδιαίτερη προσοχή (για αποφυγή παρεκτόπισης του κατάγματος) στο χειρουργικό κρεββάτι ηλώσεων. Μετά τη σωστή του τοποθέτηση σε αυτό, γίνεται λεπτομερής αντισηπτικός καθαρισμός του δέρματος στο χειρουργικό πεδίο. Τοποθετείται ειδικός αποστειρωμένος ιματισμός και στο χειρουργικό πεδίο εισέρχεται ακτινοσκοπικό μηχάνημα. Αυτό βοηθάει κατά τη διάρκεια της επέμβασης, παρέχοντάς μας εικόνες του οστού και της σωστής τοποθέτησης των υλικών οστεοσύνθεσης.

Η σωστή τοποθέτηση των κοχλιών απαιτεί ακρίβεια χιλιοστού κατά την τοποθέτησή της. Η διάρκεια της επέμβασης με το συβατικό τρόπο φτάνει τη 1,5 ώρα, ενώ με την τεχνική μας δεν ξεπέρασε τα 30 λεπτά! Μάλιστα, ο ασθενής βρισκόταν υπό αντιπηκτική αγωγή, την οποία ουσιαστικά δε χρειάστηκε να διακόψει!

Διαδερμική οστεοσύνθεση κατάγματος ισχίου

Α. Ελάχιστα παρεκτοπισμένο κάταγμα ισχίου (στικτή γραμμή και βέλη). Β. Διαδερμική οστεοσύνθεση με βίδες ASNIS (εικόνα Face). C. Ο ίδιος ασθενής (εικόνα Profile)

Αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση, ο ασθενής ήταν σε θέση να εκτελέσει ενεργητικά τις περισσότερες κινήσεις του ισχίου. Λίγες ώρες μετά την επέμβαση, ο ασθενής βάδιζε με ευκολία στο διάδρομο με την παρακολούθηση φυσικοθεραπευτή. Αυτή η ταχύτατη κινητοποίηση οφείλεται σε μέγιστο βαθμό στην ατραυματική τεχνική που εξασφαλίζει μηδαμινή παρέμβαση και τραυματισμό των μαλακών μορίων. Συντελεί επίσης και η εξαιρετική αναισθησιολογική ομάδα της συνεργάτιδός μας κυρίας Ψωμά.

 

Διαδερμική οστεοσύνθεση

Α. Δύσμορφη ουλή με τη συνήθη τεχνική. Β. Διαδερμική οστεοσύνθεση με τομή δέρματος μόλις 1 εκατοστού.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της διαδερμικής οστεοσύνθεσης κατάγματος ισχίου;

Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά. Τα σημαντικότερα είναι τα ακόλουθα:

  • Αναίμακτη χειρουργική επέμβαση,
  • Πολύ μειωμένος χειρουργικός χρόνος (30 λεπτά σε σύγκριση με τα 90 της συμβατικής τεχνικής),
  • Καμία παρέμβαση και επομένως κανένας τραυματισμός στα μαλακά μόρια (υποδόριος ιστός, περιτονία, μύες),
  • Μηδενικός κίνδυνος λοιμώξεων,
  • Καμία ανάγκη για μετάγγιση αίματος,
  • Καμία ανάγκη διακοπής της αντιπηκτικής αγωγής,
  • Ταχύτατη κινητοποίηση, αμέσως μετά το πέρας της επέμβασης,
  • Τομή δέρματος μόλις 1 εκατοστού, η οποία λίγες εβδομάδες μετά την επέμβαση δεν αναγνωρίζεται.

Συμπέρασμα

Τα κατάγματα ισχίου αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα στην τρίτη ηλικία. Η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των ελάχιστα παρεκτοπισμένων υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου είναι η οστεοσύνθεση με 3 κοχλίες (κοχλίωση ASNIS). Με τη διαδερμική τοποθέτηση των υλικών δια μιας και μόνο οπής 1 εκατοστού, πετύχαμε να δώσουμε στον ασθενή την ευκαιρία για μια όσο το δυνατό πιο ατραυματική αποτελεσματική επέμβαση με γρήγορη μετεγχειρητική κινητοποίηση και αποκατάσταση.

Ο Δρ Β.Κ.Φωτόπουλος έχει εργαστεί σε αναγνωρισμένα κέντρα της Γερμανίας. Έχει επιτελέσει μεγάλο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων, δίνοντας έμφαση σε ατραυματικές τεχνικές ελάχιστης παρεμβατικότητας.