Διαδερμική τεχνική για το κότσι

Οι διαδερμικές τεχνικές χρησιμοποιούνται σήμερα όλο και περισσότερο σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις. Η νέα διαδερμική τεχνική για το κότσι ταυτίζεται απόλυτα με την εξέλιξη της χειρουργικής επιστήμης.

Το κότσι είναι η πιο συχνή παραμόρφωση στο πόδι. Η τυπική του εικόνα περιλαμβάνει την προς τα έξω στροφή του μεγάλου δακτύλου. Σταδιακά, προκαλεί πόνο στο πόδι και συνοδεύεται από δυσχέρεια στη βάδιση και την ανεύρεση κατάλληλου υποδήματος.

Διαδερμική τεχνική για το κότσι

 

Η χειρουργική διόρθωση στο κότσι είχε παραδοσιακά κακή φήμη, λόγω του μετεγχειρητικού πόνου, των επιπλοκών, των δύσμορφων ουλών και του κινδύνου επανεμφάνισης της παραμόρφωσης.

Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκαν πολλές μέθοδοι αντιμετώπισης για το κότσι. Αναλόγως της παραμόρφωσης και των απαιτήσεων του ασθενούς, επιλέγεται η κατάλληλη, για τον εκάστοτε ασθενή, επέμβαση. Ως αποτέλεσμα του καλού προεγχειρητικού σχεδιασμού και της σωστής επέμβασης, η παραμόρφωση δεν υποτροπιάζει.

Η μακροχρόνια ενασχόλησή μας με το κότσι, μας οδήγησε στην αναζήτηση όλο και λιγότερο επεμβατικών τεχνικών, με χρήση μικρότερου χειρουργικού τραύματος. Έτσι, αναπτύχθηκαν οι διαδερμικές τεχνικές.

Πώς γίνεται η νέα διαδερμική τεχνική για το κότσι;

Μέσω μιας μικρής τομής δέρματος περίπου 0,5εκ, εισάγεται το κοπτικό εργαλείο, που επιτελεί την οστεοτομία του 1ου μεταταρσίου. Μέσω αυτής της τομής και με κατάλληλους χειρισμούς, επιτελείται η διόρθωση, με την προς τα έξω μετατόπιση της κεφαλής του 1ου μεταταρσίου (οστεοτομία Chevron).

Παλαιότερα, η διαδερμική οστεοτομία γινόταν με κοπτικά εργαλεία, επικίνδυνα για τραυματισμό μαλακών μορίων. Επίσης, η συγκράτηση της διόρθωσης γινόταν διαδερμικά με βελόνες Kirschner, που συνέχιζαν έξω από το δέρμα και αποτελούσαν εστία λοίμωξης. Αφαιρούνταν μετά από 4-5 εβδομάδες.

Στη νέα διαδερμική τεχνική για το κότσι, η οστεοτομία επιτυγχάνεται με ειδικό κοπτικό εργαλείο, διαμέτρου μόλις 2 χιλιοστών, υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Αυτός ο τρόπος εξασφαλίζει ακρίβεια στην επιτέλεση της οστεοτομίας. Η συγκράτηση της οστεοτομίας γίνεται με διαδερμική τοποθέτηση μιας βίδας τιτανίου (οστεοσύνθεση).

 

Διαδερμική τεχνική για το κότσι

Η τεχνική μας: Α. Εντοπισμός του επιπέδου της οστεοτομίας, Β. Οστεοτομία, C. Μετατόπιση της κεφαλής του 1ου μεταταρσίου, D. Προσωρινή συγκράτηση της διόρθωσης, E. Οστεοσύνθεση με βίδα τιτανίου

Αναλόγως της παραμόρφωσης, η οστεοτομία Chevron μπορεί να συνδυαστεί και με διόρθωση στην 1η φάλαγγα του μεγάλου δακτύλου (οστεοτομία Akin).

Διαδερμική τεχνική για το κότσι

Νέα διαδερμική τεχνική με οστεοτομία Chevron και Akin. Α. Προεγχειρητική ακτινογραφία. Β. Μετεγχειρητική ακτινογραφία 3 εβδομάδες και C. 3 μήνες μετεγχειρητικά

 

Πλεονεκτήματα της νέας διαδερμικής τεχνικής για το κότσι

Η νέα διαδερμική τεχνική εξασφαλίζει:

 • Σεβασμό στα μαλακά μόρια του ποδιού,
 • Πολύ μικρές τομές δέρματος,
 • Αναίμακτη επέμβαση,
 • Ανώδυνη επέμβαση (σε συνδυασμό με την περιοχική αναισθησία),
 • Ταχύτερη αποκατάσταση,
 • Χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών.

 

Διαδερμική τεχνική για το κότσι

Τομές δέρματος: Διαδερμική τεχνική (αριστερά) και ανοικτή τεχνική (δεξιά)

 

Τα τελευταία χρόνια, η επέμβαση πραγματοποιείται από την ομάδα μας με περιοχική αναισθησία μόνο του ποδιού. Η εξειδικευμένη αναισθησιολογική μας ομάδα επιτελεί νευρικό αποκλεισμό μόνο των αισθητικών νεύρων του ποδιού στο επίπεδο του αστραγάλου, χωρίς να επηρεάζεται η κίνηση του ποδιού. Η αναισθησία αυτή διαρκεί για 48 ώρες και εξαφανίζει ουσιαστικά τον μετεγχειρητικό πόνο. Έτσι η επέμβαση καθίσταται εντελώς ανώδυνη.

Μειονεκτήματα της νέας διαδερμικής τεχνικής για το κότσι

Όπως ισχύει και με άλλες τεχνικές, έτσι και εδώ, η διαδερμική τεχνική δε μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα είναι:

 • Συγκεκριμένες παραμορφώσεις βλαισού μεγάλου δακτύλου. Με τη διαδερμική τεχνική δε μπορούμε να πραγματοποιήσουμε όλων των ειδών τις διορθωτικές επεμβάσεις για το κότσι. Επομένως, η τεχνική αυτή δε μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα κότσια, διαφορετικά οδηγεί σε ανεπαρκείς επεμβάσεις.
 • Καμπύλη εκμάθησης από την πλευρά του χειρουργού, επομένως δε μπορεί να εφαρμοστεί από όλους.
 • Κίνδυνος επιπλοκών, όταν η τεχνική εφαρμόζεται πέραν των ενδείξεων.
 • Αυξημένο κόστος της επέμβασης, λόγω χρήσης ειδικού εξοπλισμού.

 

Ειδικά εργαλεία που απαιτούνται για τη διαδερμική τεχνική

 

Νέα διαδερμική τεχνική για το κότσι: Ενδείξεις

Όπως προαναφέρθηκε, η διαδερμική τεχνική δεν είναι κατάλληλη για όλα τα πόδια. Απαιτείται κατάλληλος προεγχειρητικός σχεδιασμός, ο οποίος λαμβάνει υπόψην:

 • Την ηλικία,
 • Τις δραστηριότητες,
 • Το μέγεθος της παραμόρφωσης,
 • Τις ακτινογραφίες,
 • Τις συνοδές παθήσεις και
 • Τις μετεγχειρητικές προσδοκίες του ασθενούς

Όπως είναι προφανές, δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν όλοι οι ασθενείς με διαδερμική τεχνική. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται διορθώσεις με επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν με ανοικτές τεχνικές. Και πάλι, όμως, η σωστή ανοικτή τεχνική εξασφαλίζει άριστο αποτέλεσμα. 

Αντενδείξεις

Υπάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες αντενδείκνυται η διαδερμική τεχνική. Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

 • Σύνθετες παραμορφώσεις άκρου ποδός,
 • Μεγάλες παραμορφώσεις,
 • Προηγηθείσες επεμβάσεις στην περιοχή.

 

Συνοψίζοντας, οι διαδερμικές τεχνικές αποτελούν τη σωστή κατεύθυνση προς τη χειρουργική του άκρου ποδός, εξασφαλίζοντας αισθητικότερο αποτέλεσμα και ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση, σε σχέση με τις ανοικτές μεθόδους. Στον αντίποδα, οι διαδερμικές τεχνικές δεν είναι ακίνδυνες, κυρίως λόγω του ότι τα εργαλεία είναι επιθετικά και χρησιμοποιούνται χωρίς άμεση όραση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι διαδερμικές τεχνικές έχουν, ακόμα, περιορισμένες ενδείξεις και ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση εμπειρίας από πλευράς του χειρουργού, αρκετά μεγάλος.

Ο Δρ Β.Κ.Φωτόπουλος ασχολείται ενεργά με την αντιμετώπιση του βλαισού μεγάλου δακτύλου (κότσι) τα τελευταία 15 χρόνια. Έχει εκπαιδευτεί σε μεγάλο αριθμό επεμβάσεων, καθώς και στις διαδερμικές τεχνικές αντιμετώπισης για το κότσι.

Επικοινωνήστε αμέσως με τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό Δρ Β.Κ.Φωτόπουλο και αντιμετωπίστε διαδερμικά το κότσι σας.

call to action