Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης: Αίτια και αντιμετώπιση

Το εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης είναι μια συχνή κάκωση στον ώμο, που μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια προβλήματα. Συμβαίνει ως αποτέλεσμα τροχαίων ατυχημάτων, αλλά μπορεί να συμβεί και στον αθλητισμό.

 

Γενικά για την ακρωμιοκλειδική άρθρωση 

Η ακρωμιοκλειδική άρθρωση βρίσκεται στον ώμο. Αποτελεί την σύνδεση μεταξύ του περιφερικού άκρου της κλείδας με την προεξοχή της ωμοπλάτης, που λέγεται ακρώμιο. Πρόκειται για μια σημαντική άρθρωση, η οποία συνδέει την ωμική ζώνη και το άνω άκρο με το υπόλοιπο σώμα. Μπορεί να υποστεί τραυματισμό μετά από μια πτώση πάνω στον ώμο. Αυτό συμβαίνει ως αποτέλεσμα πτώσης από δίκυκλο (ποδήλατο ή μοτοσυκλέτα), ή στα πλαίσια αθλητικής κάκωσης (πχ ποδόσφαιρο).

 

 

Μηχανισμός κάκωσης ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

 

Το ακρώμιο συνδέεται με την κλείδα με τη βοήθεια ισχυρών συνδέσμων, τον άνω και τον κάτω ακρωμιοκλειδικό σύνδεσμο. Στην ανατομική συγκράτηση της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης συμμετέχουν και οι σύνδεσμοι μεταξύ κλείδας και κορακοειδούς απόφυσης (κορακοκλειδικοί σύνδεσμοι).

 

Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης: Αίτια και αντιμετώπιση

Α. Ανατομία ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης      Β. Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

 

 

Μηχανισμός κάκωσης της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης 

Η ακρωμιοκλειδική άρθρωση τραυματίζεται συχνά. Ο συνήθης μηχανισμός είναι η πτώση πάνω στον ώμο. Ο τραυματισμός αυτός οφείλεται συχνά σε πτώση από δίκυκλο, ή πτώση κατά την άθληση (πχ ποδόσφαιρο). Πολλές φορές, ο τραυματισμός οφείλεται σε άμεση πλήξη της περιοχής του ώμου, όπως στο χοκεϋ.

Κατά τη διάρκεια της κάκωσης, οι σύνδεσμοι που προσδίδουν τη σταθερότητα, μπορεί να τραυματιστούν. Εάν υποστούν διάταση, τότε η κάκωση ισοδυναμεί με ένα διάστρεμμα. Εάν υποστούν ρήξη (σχίσιμο) μερική ή πλήρη, συμβαίνει το εξάρθρημα ή διάσταση της ακρωμιοκλειδικής.

Οι κακώσεις της ακρωμιοκλειδικής ταξινομούνται ως εξής:

  • Τύπος Ι: Απλό διάστρεμμα του ακρωμιοκλειδικού συνδέσμου, η κλείδα παραμένει στην ανατομική της θέση.
  • Τύπος ΙΙ: Ρήξη του ακρωμιοκλειδικού συνδέσμου, αλλά διάταση των κορακοκλειδικών συνδέσμων. Η κλείδα μετατοπίζεται ελαφρά προς τα πάνω.
  • Τύπος ΙΙΙ: Πλήρης ρήξη του ακρωμιοκλειδικού συνδέσμου, αλλά και των κορακοκλειδικών συνδέσμων. Η ακρωμιοκλειδική άρθρωση είναι εξαρθρωμένη προς τα πάνω.
  • Τύπος IV: Πλήρης ρήξη των συνδέσμων (όπως στο βαθμό ΙΙΙ), αλλά με την κλείδα παρεκτοπισμένη προς τα πίσω.
  • Τύπος V: Πλήρης ρήξη των συνδέσμων (όπως στο βαθμό ΙΙΙ), αλλά με ανύψωση της κλείδας προς τα πάνω.
  • Τύπος VI: Πλήρης ρήξη των συνδέσμων (όπως στο βαθμό ΙΙΙ), αλλά με την κλείδα προς τα κάτω.

 

 

Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης: Αίτια και αντιμετώπιση

Ταξινόμηση εξαρθρημάτων ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

 

 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης 

Η κλινική εικόνα του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής είναι συνήθως χαρακτηριστική. Η κλείδα έχει μετατοπιστεί προς τα επάνω και το περιφερικό της άκρο προβάλλει ακριβώς κάτω από το δέρμα. Στην ψηλάφηση, η περιοχή είναι ιδιαίτερα επώδυνη.

 

Χαρακτηριστική εικόνα δεξιού ώμου

 

Η επιβεβαίωση γίνεται με απλές ακτινογραφίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η απεικόνιση και του άλλου ώμου για σύγκριση (πανοραμική ώμων, επόμενη εικόνα). Επίσης μπορεί να χρειαστεί η άρση βάρους 3 κιλών με το πάσχον άκρο κατά τη διενέργεια της ακτινογραφίας. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

 

 

Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης: Αίτια και αντιμετώπιση

Πανοραμική ακτινογραφία ώμων. Κόκκινο βέλος: φυσιολογικός ώμος, Κίτρινο βέλος: Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής

 

 

Θεραπεία του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης 

Η θεραπεία του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής καθορίζεται από τον βαθμό του εξαρθρήματος. Οι κακώσεις 1ου και 2ου βαθμού αντιμετωπίζονται πάντα συντηρητικά με χρήση απλής ανάρτησης του ώμου. Συνήθως αρκεί μια ανάπαυση του ώμου από 10 έως 20 ημέρες (στον τύπο Ι και τύπο ΙΙ αντίστοιχα). Τα εξαρθρήματα τύπου ΙΙΙ συνήθως αντιμετωπίζονται χειρουργικά, όταν πρόκειται για νέους ασθενείς. Σε ασθενείς άνω των 65 ετών που δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριοι, έχει θέση η συντηρητική αντιμετώπιση με ακινητοποίηση του ώμου για 3 εβδομάδες. Για τα εξαρθρήματα 4ου, 5ου και 6ου βαθμού συνιστάται χειρουργική αντιμετώπιση, με ανάταξη, αποκατάσταση των συνδέσμων και σταθεροποίηση της άρθρωσης.

 

Αποθεραπεία μετά από χειρουργική αντιμετώπιση

Ο ασθενής χρησιμοποιεί φάκελο ανάρτησης ώμου για ένα χρονικό διάστημα έως 6 εβδομάδων. Αυτό χρειάζεται για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την επούλωση του συνδέσμου. Ο φάκελος ανάρτησης μπορεί να αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια του μπάνιου αλλά σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να γίνει χρήση του άνω άκρου πριν τις 6 εβδομάδες.

 

Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης: Αίτια και αντιμετώπιση

Αποθεραπεία με φάκελο ανάρτησης ώμου

 

Συμπερασματικά, το εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος, ή και αθλητικού τραυματισμού. Η έγκαιρη διάγνωση θα οδηγήσει στη σωστή αντιμετώπιση, συντηρητική ή χειρουργική, αναλόγως των ενδείξεων.

Ο Δρ Β.Κ.Φωτόπουλος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τραυματισμό της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, ασχολούμενος με ανάλογα περιστατικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Έχει δε χρησιμοποιήσει πολλές τεχνικές αποκατάστασης, τα τελευταία έτη χρησιμοποιεί αποκλειστικά μοντέρνες τεχνικές ελάχιστης παρεμβατικότητας, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Επικοινωνήστε με τον Ορθοπαιδικό Δρ.Β.Κ.Φωτόπουλο για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημά σας.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τα ακόλουθα ενδιαφέροντα άρθρα;

 

επικοινωνία