Ιστορία της Αρθροσκόπησης

[content_table]

Εισαγωγή

Η ιστορία της αρθροσκόπησης αρχίζει πριν από έναν αιώνα. Είναι εντυπωσιακό, αν λάβουμε υπόψιν μας τις συνθήκες που επικρατούσαν τις αρχές του 20ού αιώνα. Η πρώτη καταγεγραμμένη ενδοσκόπηση στην άρθρωση του γόνατος αναφέρεται το 1912 από το Δανό Severin Nordentopf. Ο Nordentopf πραγματοποιεί σειρά αρθροσκοπήσεων σε πτωματικά γόνατα, χωρίς όμως να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την κλινική εφαρμογή σε ασθενείς.

Ως πραγματικός όμως πατέρας της αρθροσκόπησης θεωρείται ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο Kenji Takagi.  Ο Takagi, χρησιμοποιώντας ένα κυστεοσκόπιο, άρχισε να μελετά αρθροσκοπικά το γόνατο. Ο ενθουσιασμός του από τις παρατηρήσεις αυτές ήταν τόσο μεγάλος, που τον ώθησε να σχεδιάσει το 1920, το πρώτο αρθροσκόπιο με διάμετρο 7,3 mm. Λόγω όμως του όγκου του δεν ήταν κατάλληλο στην καθημερινή ιατρική πράξη. Αυτό τον ανάγκασε να το βελτιώσει τεχνικά, ώστε το 1931 να παρουσιάσει ένα καινούργιο αρθροσκόπιο διαμέτρου 3,5 mm. Με το αρθροσκόπιο αυτό ήταν δυνατό να ενδοσκοπεί και μικρότερες του γόνατος αρθρώσεις, ύστερα από διάταση αυτών με φυσιολογικό ορό.

 

Ο Καθηγητής Kenji Takagi (1888–1963)

 

Σχεδόν ταυτόχρονα με τον Takagi, το 1919, ο Ελβετός Eugen Bircher ξεκίνησε παρόμοιες παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας ένα λαπαροσκόπιο Jacobaeus. Δυο χρόνια μετά, είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε οξυγόνο (Ο2) ή διοξείδιο του άνθρακος (CO2) ως διατατικό μέσο της αρθρώσεως. Θεωρείται ο πρώτος που συστηματοποιεί τη διαγνωστική αρθροσκόπηση. ¨ομως, λόγω των περιορισμένων τεχνικών μέσων της εποχής, σταματά να ασχολείται οριστικά το 1930. 

Τα επόμενα χρόνια και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950 έγιναν λίγες σποραδικές προσπάθειες για την εφαρμογή της αρθροσκόπησης. Αυτές είναι κυρίως Ιαπώνων και Αμερικανών Ιατρών, για λήψη βιοψίας του αρθρικού υμένα του γόνατος καθώς και βελτίωση στις πύλες εισόδου στην άρθρωση. Αναφέρονται τα ονόματα των Kreusher 1925, Finkelstein and Mayer 1931, Burman 1934, Takeda 1938 και Ikeuchi 1939. Ακόμη μικρότερη συμμετοχή είχε η Ευρωπαϊκή Ορθοπαιδική κοινότητα κυρίως με τους Sommer το 1937 και Hunter το 1955.

Ωστόσο, το παγκόσμιο ενδιαφέρον αναζωπυρώνεται το 1959.  Τότε, ο χαρισματικός Ιάπωνας Δρ. Masaki Watanabe παρουσιάζει ένα τεχνολογικά προηγμένο αρθροσκόπιο, που ονομάστηκε Watanabe Νο 21. Το αρθροσκόπιο αυτό, έχοντας πολύ βελτιωμένο οπτικό σύστημα με εξαιρετική μεγέθυνση της εικόνας που ελάμβανε μέσα από το γόνατο, έγινε ασυναγώνιστο για τα επόμενα 10 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διάγνωση των ενδοαρθρικών βλαβών του γόνατος άρχισε να γίνεται ευκολότερη. Με τη βελτίωση των αρθροσκοπικών εργαλείων, η πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων δια του αρθροσκοπίου αυτού, άρχισε πλέον να αποτελεί πραγματικότητα.

 

Ο Δρ. Masaki Watanabe

 

Το 1971 ο ιδιαίτερα ταλαντούχος  Αμερικανός Richard O΄Connor, εκπαιδεύθηκε επί 2ετία δίπλα στον Watanabe και επιστρέφοντας στην Αμερική πραγματοποιεί αληθινή επανάσταση, όχι μόνον στην διαγνωστική, αλλά και στην χειρουργική αρθροσκόπηση, ενώ παράλληλα παρουσιάζει δικό του αρθροσκόπιο. Έτσι και μετά από σημαντικές επιστημονικές εργασίες που παρουσίασε για την χειρουργική θεραπεία παθήσεων του γόνατος αρθροσκοπικά και χωρίς τραύμα, ώθησε σε ραγδαία εξάπλωση την μεθοδολογία αυτή σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα, την τεχνολογική βελτίωση εργαλείων και μεθόδων ώστε το 80% των παθήσεων του γόνατος να αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά. Σταδιακά η τεχνική άρχισε να εξαπλώνεται και στις άλλες μεγάλες αρθρώσεις του σώματος.

Στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη πρόοδο στην αρθροσκόπηση παρουσιάζει η Σουηδική Ορθοπαιδική κοινότητα.
Συνολικά την μεγαλύτερη ώθηση έκτοτε έδωσαν οι Jackson και Dandy 1976, Lanny Johnson 1977, Jan Gillquist, James Guhl 1979, Robert Metcalf 1980, Dinesh Patel 1981 κ.α. Το 1978 διοργανώνεται από τον Richard O΄Connor το πρώτο αρθροσκοπικό συνέδριο στο Los Angeles, ενώ γρήγορα ακολουθεί η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος Αθλητικών Κακώσεων και Αρθροσκόπησης (European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy – ESSKA), καθώς και η Παγκόσμια Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Ορθοπαιδικών Αθλητικών κακώσεων (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery & Orthopaedic Sports Medicine – ISAKOS).

 

Πρωτοπόροι της Αρθροσκοπικής Χειρουργικής:

Lanny Johnson                 Jan Gillquist            Robert Metcalf         Dinesh Patel        Richard O’Connor           Κ.Βουκαλής

 

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη (η οποία αποτελεί πρωτοπόρο της Ορθοπαιδικής σε πολλά θέματα), πραγματοποιείται το 1979 η πρώτη αρθροσκοπική επέμβαση στο γόνατο, από τον Ορθοπαιδικό Κ.Βουκαλή στην κλινική ‘Άγιος Λουκάς”, εγκαινιάζοντας ένα καινούριο κεφάλαιο στον τομέα της Ορθοπαιδικής στη χώρα μας. Το 2004 δημιουργείται η Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης (ΕΑΕ), της οποίας ιδρυτικό μέλος αποτελεί ο Δρ. Βασίλειος Κων. Φωτόπουλος.

 

Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία