Κάταγμα 5ου μετακαρπίου: Αντιμετώπιση με ελάχιστα παρεμβατική τεχνική

[content_table]

Το κάταγμα του 5ου μετακαρπίου είναι ένας συχνός τραυματισμός του χεριού. Σε ορισμένες σειρές εμφανίζεται να συμβαίνει στο 5% όλων των καταγμάτων του ανθρώπινου σκελετού. Συμβαίνει συνήθως μετά από χτυπήματα σε σκληρές επιφάνειες (π.χ γροθιά). Μπορεί να συμβεί όμως και ως αποτέλεσμα κακώσεων στον αθλητισμό, ή σε τροχαίο ατύχημα.

Συνήθης αντιμετώπιση στο κάταγμα 5ου μετακαρπίου

Με την προϋπόθεση ότι το κάταγμα δε συμβαίνει στη βάση του οστού και ότι δεν επικοινωνεί με την άρθρωση, το κάταγμα του 5ου μετακαρπίου μπορεί να αντιμετωπιστεί συχνά με συντηρητικά μέσα. Kλειστή ανάταξη, υπό τοπική αναισθησία, και εφαρμογή κατάλληλης ακινητοποίησης για λίγες εβδομάδες, μπορεί συχνά να επιφέρει επιθυμητά αποτελέσματα.  Με τη μέθοδο αυτή, όμως, επέρχεται σημαντικού βαθμού δυσκαμψία. Για το λόγο αυτό, μετά την αφαίρεση του νάρθηκα, απαιτείται φυσικοθεραπεία για 3-4 εβδομάδες.

Κάταγμα 5ου μετακαρπίου

Πλημμελής αντιμετώπιση με γύψο, που οδηγεί σε δυσκαμψία των δακτύλων

Χειρουργική αντιμετώπιση στο κάταγμα του 5ου μετακαρπίου

Η κλασική χειρουργική αντιμετώπιση είναι με ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση με ειδικά διαμορφωμένες πλάκες και βίδες (επόμενη εικόνα αριστερά). Αυτή η μέθοδος οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Προκαλεί όμως μεγάλες τομές δέρματος και απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο αποκατάστασης.

Εναλλακτικά, παλαιότερα, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές κλειστής ανάταξης και σταθεροποίησης του κατάγματος με διαδερμική τοποθέτηση βελονών (επόμενη εικόνα δεξιά). Και αυτές οι τεχνικές όμως απαιτούν μετεγχειρητική ακινητοποίηση του χεριού, με συνέπεια την πρόκληση δυσκαμψιών (“αγκύλωσης”).

Αριστερά: Οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες.  Δεξιά: Διαδερμική συγκράτηση με βελόνες και τοποθέτηση γύψου

Ενδομυελική ήλωση στο κάταγμα 5ου μετακαρπίου

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε με μεγάλη επιτυχία η οστεοσύνθεση του κατάγματος μετά από κλειστή ανάταξη και ενδομυελική ήλωση. Με σημείο εισόδου μόλις 2-3mm στο δέρμα, μακριά από την εστία του κατάγματος, εισάγεται εύκαμπτος ενδομυελικός ήλος τιτανίου.

Κάταγμα 5ου μετακαρπίου

Αριστερά: Μεγάλες τομές με συμβατικές τεχνικές. Δεξιά: Τομή 2-3 mm για την ενδομυελική ήλωση

Υπό ακτινοσκοπική παρακολούθηση, ο ήλος εισάγεται από τη βάση του 5ου μετακαρπίου και προωθείται στο περιφερικό άκρο του οστού. Περνάει την εστία του κατάγματος, ακινητοποιώντας το σπασμένο οστό και σταθεροποιώντας το. Η όλη επέμβαση μπορεί να γίνει με τοπική ή περιοχική αναισθησία και δε διαρκεί περισσότερο από 10 λεπτά.

Κάταγμα 5ου μετακαρπίου

Αντιμετώπιση κατάγματος 5ου μετακαρπίου με ενδομυελική ήλωση

Μία με δύο ώρες μετά την επέμβαση, ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του και μπορεί να κινήσει ελεύθερα το χέρι του. Δε χρησιμοποιείται γύψος, ούτε κηδεμόνας ακινητοποίησης. Αποτελεί την πιο σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων καταγμάτων σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.

Στην ομάδα μας η μέθοδος αυτή είναι μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση καταγμάτων διάφυσης και περιφερικής μετάφυσης 5ου μετακαρπίου. Την έχουμε χρησιμοποιήσει σε μεγάλη σειρά ασθενών με άριστο τελικό αποτέλεσμα. Η εκπαίδευσή μας έγινε κατά την πολυετή θητεία μας στην Πανεπιστημιακή Κλινική Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας της Κολωνίας, όπου αντιμετωπίσαμε μεγάλο αριθμό ασθενών με παρόμοιο κάταγμα.

Η τεχνική αυτή οδηγεί στο 100% των περιπτώσεων σε γρήγορη πώρωση (επούλωση) του κατάγματος και σε άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα (επόμενη εικόνα). Με την ίδια μέθοδο μπορούν να αντιμετωπιστούν κατάγματα και των υπολοίπων μετακαρπίων.

Κάταγμα 5ου μετακαρπίου

Πλήρης κάμψη και έκταση των δακτύλων, λίγες μόλις ημέρες μετά την επέμβαση

Πλεονεκτήματα ενδομυελικής ήλωσης κατάγματος 5ου μετακαρπίου

  • Αναίμακτη επέμβαση,
  • Μηδενικός τραυματισμός μαλακών μορίων,
  • Κλειστή ανάταξη,
  • Βιολογική οστεοσύνθεση,
  • Κινητοποίηση του χεριού και των δακτύλων αμέσως μετά την επέμβαση,
  • Καμία ανάγκη για φυσικοθεραπεία,
  • Ταχύτατη επιστροφή σε καθημερινές δραστηριότητες.

Εάν έχετε πάθει κάταγμα μετακαρπίου, επικοινωνήστε με τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό Β.Κ.Φωτόπουλο. Ενημερωθείτε σωστά για τις ενδείξεις συντηρητικής και χειρουργικής θεραπείας και αντιμετωπίστε σωστά το κάταγμά σας.

contact