Κάταγμα άνω πέρατος βραχιονίου

Το κάταγμα του άνω πέρατος (άνω τριτημορίου) του βραχιονίου και της βραχιονίου κεφαλής ανήκουν στα κατάγματα του ώμου και είναι από τα συχνά κατάγματα, με συχνότητα περίπου 5% στο γενικό πληθυσμό. Συσχετίζεται με οστεοπόρωση, κυρίως όταν συμβαίνει σε ασθενείς άνω των 65 ετών, αλλά μπορεί να είναι αποτέλεσμα τραυματισμού υψηλής ενεργείας σε νεότερους ασθενείς (π.χ. τροχαίο ατύχημα, ή πτώση από ύψος). Ο συνήθης ασθενής είναι άνω των 65 ετών, ο οποίος τραυματίζεται κατά την πτώση του στο έδαφος από την όρθια στάση.

 

 

Κλινική εικόνα καταγμάτων άνω πέρατος βραχιονίου
Όταν συμβεί, το κάταγμα του άνω πέρατος του βραχιονίου συνοδεύεται από έντονο πόνο, εικόνα οιδήματος και παραμόρφωσης του ώμου, εκχύμωση (μελανιά) και αδυναμία επιτέλεσης κινήσεων του άνω άκρου.

Διάγνωση καταγμάτων άνω πέρατος βραχιονίου
Η διάγνωση του κατάγματος επιβεβαιώνεται με απλές ακτινογραφίες. Για την επιλογή της σωστής θεραπείας είναι απαραίτητη η τρισδιάστατη αξονική τομογραφία (3D CT). 

 

 

Θεραπεία καταγμάτων άνω πέρατος βραχιονίου
Η θεραπεία για ένα κάταγμα κεφαλής βραχιονίου μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική.
Η συντηρητική (μη χειρουργική) θεραπεία εφαρμόζεται στα σταθερά-μη παρεκτοπισμένα κατάγματα και απαιτεί τη συνεργασία του ασθενούς και την υπομονή του για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώσπου να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα της άρθρωσης του ώμου.
Η χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται στα ασταθή-παρεκτοπισμένα κατάγματα. Η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται με:

  • οστεοσυρραφή (συγκράτηση των σπασμένων τμημάτων με ισχυρό ράμμα και ειδική τεχνική)
  • εσωτερική οστεοσύνθεση με ειδικές πλάκες και βίδες (επόμενη εικόνα αριστερά),
  • εσωτερική οστεοσύνθεση με ενδομυελικό ήλο (επόμενη εικόνα δεξιά και εικόνα 4),
  • ημιαρθροπλαστική (αντικατάσταση της κεφαλής του βραχιονίου, εικόνα 5 στο κέντρο) και
  • ανάστροφη ολική αρθροπλαστική (αντικατάσταση κεφαλής και ωμογλήνης, εικόνα 5 δεξιά).

Η επιλογή του είδους της θεραπείας εξαρτάται από τον τύπο του κατάγματος και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενούς, όπως η ηλικία, οι λειτουργικές ανάγκες, οι συνυπάρχουσες παθήσεις και άλλα.

 

 

Εικόνα 4: Κάταγμα άνω πέρατος βραχιονίου: Α. Ακτινογραφία, Β. 3D αξονική, C. Οστεοσύνθεση με ενδομυελικό ήλο

Εικόνα 5: Α. Κάταγμα 4 τμημάτων, Β. Ημιαρθροπλαστική, C. Ανάστροφη ολική αρθροπλαστική

 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να ταξινομήσουμε το κάταγμα κεφαλής βραχιονίου είναι:

  • Ο αριθμός των τμημάτων στα οποία χωρίζεται το άνω πέρας του βραχιονίου μετά το κάταγμα
  • Ο βαθμός της παρεκτόπισης των τμημάτων αυτών.

Η χειρουργική τεχνική διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του κάθε κατάγματος. Η πληθώρα κατάλληλων υλικών που διατίθενται στην αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων, βοηθάει πολύ στην, όσο το δυνατόν καλύτερη και ταχύτερη, αποκατάσταση.

Ο χειρουργός πρέπει να είναι γνώστης της ανατομικής περιοχής του ώμου και να έχει τεχνική κατάρτιση και εμπειρία. 
Ο ασθενής παραμένει σε νοσηλεία για 1 – 2 ημέρες. Μετά από την επέμβαση, ακολουθεί άμεσα πρόγραμμα αποκατάστασης με φυσικοθεραπείες, προκειμένου να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό στην καθημερινότητά του.                                           

Το κάταγμα άνω πέρατος βραχιονίου στα παιδιά
Το κάταγμα άνω πέρατος βραχιονίου μπορεί να συμβεί και στον αναπτυσσόμενο σκελετό, σε παιδιά. συνήθως είναι αποτέλεσμα πτώσης από ποδήλατο, ή από ύψος (σκάλα, τραμπολίνο). Η αντιμετώπισή του στα παιδιά είναι κατά βάση συντηρητική και μόνο σε εξαιρετικά μεγάλες παρεκτοπίσεις γίνεται χειρουργική αντιμετώπιση. Αυτό οφείλεται στο μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης και αναδιαμόρφωσης (remodeling) που έχει ο παιδικός σκελετός (επόμενη εικόνα). Αυτό το δυναμικό δίνει τη δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης ακόμα και μεγάλων παρεκτοπίσεων, που στον ενήλικα δε θα ήταν αποδεκτές. Φυσικά, όσο μικρότερο ηλικιακά είναι το παιδί, τόσο μεγαλύτερο είναι το δυναμικό αναδιαμόρφωσης.

 

Α. Κάταγμα άνω πέρατος βραχιονίου σε παιδί 12 ετών. Β. Πλήρης αναδιαμόρφωση μετά από 1 έτος

 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως το κάταγμα του άνω πέρατος βραχιονίου είναι ένα συχνό κάταγμα με μεγάλη ποικιλία στην εμφάνισή του, αλλά και στην αντιμετώπισή του. Είτε συντηρητικά, είτε χειρουργικά (αναλόγως του κατάγματος), τα κατάγματα αυτά οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε σήμερα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δίδεται η δυνατότητα επιστροφής του ασθενούς στο μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων που είχε πριν τον τραυματισμό του.

Ο Δρ Β.Κ.Φωτόπουλος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των καταγμάτων του ώμου-άνω πέρατος βραχιονίου, έχοντας επιτελέσει μεγάλο αριθμό επεμβάσεων στα τραυματολογικά νοσοκομεία της Ελλάδας και της Γερμανίας, όπου έχει εργαστεί. Η συνεργασία του με εξαιρετική αναισθησιολογική και φυσικοθεραπευτική ομάδα, εγγυάται άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα, ανώδυνα και πολύ γρήγορα, παρέχοντας στους ασθενείς του υψηλό επίπεδο μετεγχειρητικής αποκατάστασης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τα ακόλουθα ενδιαφέροντα άρθρα: