Κατάγματα Ποδοκνημικής

Τα κατάγματα της ποδοκνημικής άρθρωσης, ή κατάγματα σφυρών (συνηθίζεται να λέγονται και ως «αστραγάλου», αν και τα κατάγματα αστραγάλου είναι διαφορετική οντότητα) είναι από τα πιο συχνά που συμβαίνουν στον ανθρώπινο σκελετό, μετά τα κατάγματα της πηχεοκαρπικής άρθρωσης (του καρπού).

 

Ανατομία της Ποδοκνημικής

Το έσω και έξω σφυρό είναι το κάτω πέρας της κνήμης και της περόνης αντίστοιχα, τα οποία δημιουργούν το χώρο όπου θα αρθρωθεί ο αστράγαλος και θα δημιουργήσει την ποδοκνημική άρθρωση.

Κατάγματα ποδοκνημικής

 

Ταξινόμηση καταγμάτων ποδοκνημικής

Τα κατάγματα μπορεί να είναι:
• μεμονωμένα (έξω, ή έσω σφυρού), 
• αμφισφύρια (έσω και έξω σφυρού),
• τρισφύρια (έσω έξω και οπισθίου σφυρού όταν συμμετέχει και το οπίσθιο χείλος της κάτω επίφυσης της κνήμης).

Αναλόγως του μηχανισμού πρόκλησης της κάκωσης, τα κατάγματα ποδοκνημικής εμφανίζουν διάφορους συνδυασμούς, όπως μεμονωμένα κατάγματα, ή συνδυασμούς καταγμάτων του έσω, έξω και οπισθίου σφυρού (επόμενη εικόνα). Επίσης, μπορεί να συνδυάζονται με εξάρθρημα του αστραγάλου, τα λεγόμενα κατάγματα/εξαρθρήματα.

Κατάγματα ποδοκνημικής

Ποια τα αίτια που ευθύνονται για τα Κατάγματα Ποδοκνημικής;

Συνήθως τα κατάγματα αυτά είναι αποτέλεσμα κακώσεων χαμηλής ενέργειας, δηλαδή προκαλούνται από κακώσεις στο περπάτημα, από παραπάτημα σε σκάλα, ή κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. Σπανιότερα είναι αποτέλεσμα υψηλής ενέργειας, όπως τροχαία ατυχήματα. Στην τελευταία περίπτωση, ο τραυματισμός είναι σοβαρότερος και συνήθως συνοδεύεται και από άλλες σοβαρές κακώσεις.

 

Ποια η Θεραπεία για τα Κατάγματα Ποδοκνημικής;

Τα κατάγματα σφυρών έχουν άμεσο αντίκτυπο στη σταθερότητα και ομαλή λειτουργία της ποδοκνημικής άρθρωσης. Η ανατομική αποκατάσταση των καταγμάτων αυτών είναι το ζητούμενο, ώστε να μη δημιουργηθεί μελλοντικά αρθρίτιδα (καταστροφή της άρθρωσης). Αναλόγως της μορφολογίας του κατάγματος αντιμετωπίζονται με συντηρητικά μέσα, ή με χειρουργική επέμβαση.

 

Συντηρητική αντιμετώπιση

Σε μεμονωμένα απαρεκτόπιστα κατάγματα του έξω σφυρού, η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική, με χρήση νάρθηκα ακινητοποίησης ποδοκνημικής τις πρώτες 2 εβδομάδες και ορθοπεδική μπότα με προοδευτική βάδιση για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες.

 

Χειρουργική αντιμετώπιση

Ενδείκνυται στα:

  • Παρεκτοπισμένα κατάγματα του έξω σφυρού,
  • Αμφισφύρια κατάγματα,
  • Τρισφύρια κατάγματα,
  • Μεμονωμένα κατάγματα του έσω σφυρού.

Αυτές οι κακώσεις χρειάζονται μεγάλη προσοχή, γιατί συνήθως συνυπάρχει βαριά συνδεσμική κάκωση, ή κάταγμα περόνης υψηλότερα από την ποδοκνημική, το οποίο μπορεί να διαφύγει, με δυσάρεστες συνέπειες.

Κατάγματα ποδοκνημικής

Μετεγχειρητική αποκατάσταση

Μετά από χειρουργική επέμβαση ο ασθενής κινητοποιείται με ένα ζεύγος βακτηριών, χωρίς να πατάει το πόδι του. Η βάδιση με προοδευτική φόρτιση αρχίζει από την 4-6η εβδομάδα και εξαρτάται εν πολλοίς από τον τύπο του κατάγματος, από την κατάσταση των μαλακών μορίων και από την οστεοσύνθεση που έχει προηγηθεί.

 

Ο Δρ Β.Κ.Φωτόπουλος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των κακώσεων της ποδοκνημικής, είτε συντηρητικά, είτε χειρουργικά. Έχοντας εργαστεί σε μεγάλα τραυματολογικά νοσοκομεία της Ελλάδας και της Γερμανίας, έχει επιτελέσει πληθώρα επεμβάσεων και έχει αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό ασθενών. Η συνεργασία του με εξαιρετική αναισθησιολογική ομάδα, εγγυάται άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα, ανώδυνα και πολύ γρήγορα.

Συμπερασματικά, τα κατάγματα ποδοκνημικής είναι συχνές κακώσεις, οι οποίες απαιτούν ακρίβεια στην αντιμετώπισή τους, έτσι ώστε να μην αφήσουν λειτουργικές δυσκολίες στην άρθρωση.

Διαβάστε επίσης: 

contact