Ολική αρθροπλαστική ελάχιστης παρεμβατικότητας (AMIS)

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου, η αντικατάσταση, δηλαδή, μιας κατεστραμμένης άρθρωσης από τεχνητή, έγινε για πρώτη φορά το 1960, φέρνοντας κυριολεκτικά επανάσταση στο χώρο της Ορθοπαιδικής και ανακούφισε εκατομμύρια ανθρώπους από πόνο και δυσχέρεια στη βάδιση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις φυσιολογικές, για την ηλικία τους, δραστηριότητες.
Στο πέρασμα των ετών συνέβησαν πολύ σημαντικές εξελίξεις στον τομέα των χρησιμοποιούμενων υλικών, των τεχνικών, αλλά και των προσπελάσεων στην άρθρωση του ισχίου. Στην αναζήτηση όλο και πιο ατραυματικών μεθόδων, τα τελευταία 10 χρόνια εξελίχθηκε η ολική αρθροπλαστική ισχίου με τη μέθοδο της ελάχιστα παρεμβατικής χειρουργικής τεχνικής, η οποία ονομάζεται AMIS (Anterior Minimal Invasive Surgery). Πρόκειται για μια επαναστατική μέθοδο, η οποία βασίζεται στη γνωστή από τη δεκαετία του 60 πρόσθια προσπέλαση στην άρθρωση του ισχίου.

 

 

Το χαρακτηριστικό είναι η πολύ μικρή τομή δέρματος6-8 εκατοστά, σε σύγκριση με τα 15-20 εκατοστά της κλασικής μεθόδου. Φυσικά, κάτω από την πολύ μικρή τομή που βλέπει ο ασθενής, κρύβεται η μεγάλη σημασία της νέας μεθόδου. Δεν υπάρχει καμία διατομή ή αποκόλληση μυών, χρησιμοποιείται δηλαδή προσπέλαση στην άρθρωση του ισχίου με βάση την ανατομία, χωρίς να κόβουμε και να αποκολλούμε μυς, όπως με τις παλαιότερες τεχνικές . Αυτή η ατραυματική προσπέλαση σημαίνει ταχύτερη επούλωση των ιστών, ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς, άρα και μικρότερη σε διάρκεια νοσηλεία, μικρότερες ανάγκες σε μετάγγιση αίματος, μικρότερες πιθανότητες φλεγμονής και γενικότερα πολύ μικρότερα ποσοστά επιπλοκών. Η μέθοδος αυτή, που ξεκίνησε πριν 10 περίπου χρόνια στη Γαλλία, έχει σήμερα επεκταθεί σε πολλά κέντρα της Ευρώπης. Μέχρι το 2011 είχαν πραγματοποιηθεί ήδη 50.000 επεμβάσεις με τη νέα αυτή τεχνική. Σήμερα η επέμβαση γίνεται με επιτυχία και στην Ελλάδα μετά από κατάλληλη εκπαίδευσή μας στο εξωτερικό.
Πρακτικά η μέθοδος AMIS στηρίζεται σε μια, πολύ γνωστή από το 1960, πρόσθια προσπέλαση στην άρθρωση του ισχίου. Η εξέλιξη έγκειται στο ότι με τη βοήθεια κατάλληλων σύγχρονων εργαλείων αποφεύγονται μεγάλου μήκους τομές και έτσι μπορούμε να εργαστούμε δια μίας πολύ μικρής τομής 6-8 εκατοστών.
Mε τη μέθοδο AMIS, εκμεταλλευόμαστε τη φυσιολογική οδό προς την άρθρωση ανάμεσα στους μυς και τους ιστούς, χωρίς να αποκολλούμε ή να κόβουμε μυς, χωρίς να προκαλούμε αιμορραγικές εστίες, μειώνοντας συνεπώς πολύ τα μετεγχειρητικά ποσοστά πόνου του ασθενούς. Με τις κλασικές μεθόδους αρθροπλαστικής του ισχίου, ο ασθενής απαγορεύεται να κάνει κάμψη του ισχίου περισσότερο από 60-70 μοίρες τις πρώτες 6 εβδομάδες, συνεπώς δεν μπορεί να καθήσει σε βαθειά καθίσματα, ούτε να μπει και να βγει εύκολα από αυτοκίνητο, ενώ χρειάζεται πολύ προσοχή στην τουαλέτα. Αντίθετα, με τη νέα μέθοδο AMIS μπορεί να κινήσει ελεύθερα την άρθρωση, χωρίς περιορισμούς.

 

 

Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήματα της μεθόδου AMIS είναι:
μικρότερη τομή δέρματος (6-8εκ, σε σχέση με τα 15-20εκ της κλασικής μεθόδου)
μικρότερη ή καθόλου ανάγκη μετάγγισης αίματος
βραχύτερος χρόνος νοσηλείας (2-3 ημέρες)
σημαντικά μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος
ταχύτατη κινητοποίηση (από την πρώτη κιόλας μέρα, 3 ώρες μετά την επέμβαση)
ελάχιστη βλάβη στους ιστούς
ελεύθερη κίνηση στο ισχίο χωρίς κίνδυνο μετεγχειρητικού εξαρθρήματος.

Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
Η μέθοδος AMIS εμφανίζει ασύγκριτα καλύτερο αποτέλεσμα από τις κλασικές αρθροπλαστικές ισχίου, τόσο στα βραχυπρόθεσμα, όσο και στα μακροπρόθεσμα στάδια. Η γρήγορη και ανώδυνη κινητοποίηση ικανοποιεί τον ασθενή, αλλά σε απώτερα στάδια η ομαλή λειτουργία μυών και τενόντων είναι αυτή που διαφοροποιεί τη νέα τεχνική από τις παλαιότερες.

Υπάρχουν αντενδείξεις;
Η αυξανόμενη εμπειρία από τη χρήση της μεθόδου δείχνει ότι δεν υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός σε ασθενείς με προηγηθείσες επεμβάσεις ισχίου και όταν πρόκειται να προβούμε σε αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου, στην αντικατάσταση μιας ήδη υπάρχουσας αρθροπλαστικής. Επίσης παχύσαρκα άτομα καθώς και άτομα με δυσπλασία του ισχίου χρειάζονται αντιμετώπιση από Ορθοπαιδικό με εμπειρία στη μέθοδο αυτή.
Ο χειρουργός που αναλαμβάνει να κάνει αυτή την τεχνική πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένος στην τεχνική AMIS και να διαθέτει εμπειρία στη χειρουργική του ισχίου. Για το λόγο αυτό απαιτείται ειδική εκπαίδευση σε κέντρα του εξωτερικού με μεγάλη εμπειρία στη νέα αυτή τεχνική. Ο Δρ.Βασίλειος Κ. Φωτόπουλος έχει εκπαιδευτεί στο πρότυπο κέντρο AMIS της εταιρείας MEDACTA (η εταιρεία που εισήγαγε την τεχνική AMIS) στην πόλη Tours της Γαλλίας και έχει πιστοποιηθεί ως ένας από τους λίγους Έλληνες Ορθοπαιδικούς που επιτελούν την τεχνική AMIS. Επίσης, ο Δρ.Φωτόπουλος με τη χειρουργική και αναισθησιολογική του ομάδα, χορηγούν με μεγάλη εμπειρία διεγχειρητικά το τρανεξαμικό οξύ, μειώνοντας στο ελάχιστο τη διεγχειρητική και μετεγχειρητική απώλεια αίματος του ασθενούς. Έτσι καθίσταται σχεδόν απίθανη η μετεγχειρητική χορήγηση (μετάγγιση) αίματος στους ασθενείς μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου AMIS.