Οστεοαρθρίτιδα του Γόνατος

[content_table]

Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος είναι μια χρόνια εξελισσόμενη πάθηση των αρθρώσεων. Χαρακτηρίζεται από προοδευτική και μη αναστρέψιμη φθορά και καταστροφή του χόνδρου της άρθρωσης, επηρεάζοντας τις καθημερινές δραστηριότητες και την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες. Προσβάλλει συνήθως άτομα άνω των 65 ετών.

Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος παραμένει μια σημαντική επέμβαση. Παλαιότερα συνοδευόταν από σημαντικό μετεγχειρητικό πόνο και παρατεταμένο χρόνο αποκατάστασης. Με τις σύγχρονες τεχνικές, η ολική αρθροπλαστική γίνεται ευκολότερη και φιλικότερη για τον ασθενή. Οδηγεί, έτσι, στην ταχύτατη βάδιση με το χειρουργημένο πόδι και στη γρήγορη επάνοδο της λειτουργικότητας της άρθρωσης. Παράλληλα, επαναφέρει τον ασθενή σε κανονικούς βιολογικούς ρυθμούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος και ολική αρθροπλαστική

Πώς αντιμετωπίζουμε σήμερα την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος;

Η χειρουργική ομάδα του Β.Κ.Φωτόπουλου διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση στις ακόλουθες τεχνικές:

 • Ολική αρθροπλαστική γόνατος με τη μέθοδο FastTrack
 • Αρθροπλαστική γόνατος με τη μέθοδο της ελάχιστης παρεμβατικότητας ΜΙΚ,
 • Ρομποτική Αρθροπλαστική (Mako Arthroplasty).
 • Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική.
 • Εξατομικευμένη (custom made) ολική αρθροπλαστική γόνατος.
 • Αρθροπλαστική γόνατος με σύστημα πλοήγησης (Navigation System)

Νέες τεχνικές αρθροπλαστικής γόνατος

Ποιος ο στόχος των νέων μεθόδων;

Η ταχύτερη επάνοδος του ασθενούς στις φυσιολογικές του δραστηριότητες.

Πώς μας βοηθούν οι νέες τεχνικές;

 • Αποφυγή χρήσης ισχυρών αναλγητικών (οπιοειδών) μετά την επέμβαση και αποφυγή των παρενεργειών τους.
 • Αποφυγή χρήσης νευρικών αποκλεισμών μετεγχειρητικά, που περιορίζουν τη δυνατότητα γρήγορης μετεγχειρητικής κινητοποίησης.
 • Γρηγορότερη κινητοποίηση και ταχύτερη αποκατάσταση με φυσιολογική βάδιση. Όλοι οι ασθενείς μας είναι ικανοί να περπατήσουν 3-4 ώρες μετά την ολική αρθροπλαστική γόνατος.
 • Βραχεία παραμονή ολίγων ωρών (3-4) στο κρεβάτι.
 • Αφαίρεση ουροκαθετήρα, οξυγόνου και ενδοφλεβίων γραμμών μετά από 8 ώρες.
 • Βραχύτερος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο. Στις κλασσικές περιπτώσεις ο μέσος χρόνος παραμονής είναι 6-7 ημέρες, ενώ με την τεχνική της γρήγορης αποκατάστασης περιορίζεται σε 1-2 ημέρες.
 • Μεγαλύτερο εύρος κάμψης-έκτασης γόνατος από τις πρώτες κιόλας ημέρες.
 • Λιγότερες ανάγκες χορήγησης αίματος (ή και καθόλου μετάγγιση), σε αντίθεση με τις 2-3 φιάλες που απαιτούνται στις κλασσικές αρθροπλαστικές γόνατος.
 • Μικρότερο ποσοστό επιπλοκών (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, επιπλοκές από το δέρμα, λοιμώξεις αναπνευστικού, διαταραχές επιπέδου συνείδησης).
 • Σημαντικά μεγαλύτερη μετεγχειρητική άνεση του ασθενούς.
 • Σημαντική μείωση του ψυχικού τραύματος μετά από ολική αρθροπλαστική, λόγω της γρήγορης αποκατάστασης και του ελάχιστου μετεγχειρητικού πόνου, σε σχέση με ό,τι είναι έως τώρα γνωστό.
 • Συνολικά μεγαλύτερη ικανοποίηση ασθενούς

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η χειρουργική μας ομάδα αποτελείται από:
-δύο, τουλάχιστον, πεπειραμένους χειρουργούς γόνατος,
-έναν αναισθησιολόγο, εξειδικευμένο στη χορήγηση αντιαιμορραγικών παραγόντων πριν και μετά το πέρας της επέμβασης καθώς και την προετοιμασία του αναλγητικού/αιμοστατικού μίγματος που χορηγούμε διεγχειρητικά στην άρθρωση,
-εκπαιδευμένη φυσικοθεραπευτική ομάδα, που αναλαμβάνει δράση αμέσως μετά την επέμβαση
-έναν νοσηλευτή που φροντίζει για την προεγχειρητική προετοιμασία του ασθενούς και τη μετεγχειρητική του παρακολούθηση.

Συμπερασματικά, φαίνεται πως οι νεώτερες τεχνικές αρθροπλαστικής γόνατος είναι ικανές να οδηγήσουν σε πολύ γρήγορη επάνοδο του ασθενούς μετά το χειρουργείο στους καθημερινούς του ρυθμούς. Σε κάποιες από τις ανωτέρω μεθόδους (Ρομποτ, σύστημα πλοήγησης, custom made αρθροπλαστική), το αυξημένο κόστος αποτελεί ένα σημαντικό μειωνέκτημα.