Οστεοσύνθεση κατάγματος 5ου μετακαρπίου

Η οστεοσύνθεση κατάγματος 5ου μετακαρπίου, όταν απαιτείται, μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική οδύσσεια. Το 5ο μετακάρπιο ενώνει τον καρπό με το μικρό δάκτυλο, όπως κάνουν όλα τα μετακάρπια με το αντίστοιχο δάκτυλο.

Η ενδομυελική ήλωση με τους ήλους τελευταίας γενιάς, αποτελεί μια εξαιρετική λύση, εφόσον Ιατρός είναι εξοικειωμένος με την τεχνική.

Το κάταγμα του 5ου μετακαρπίου είναι ένας συχνός τραυματισμός του χεριού. Σε ορισμένες σειρές εμφανίζεται να συμβαίνει στο 5% όλων των καταγμάτων του ανθρώπινου σκελετού.

Προκαλείται συνήθως από:

  • Χτυπήματα σε σκληρές επιφάνειες (π.χ γροθιά)
  • Αποτέλεσμα κακώσεων στον αθλητισμό, ή σε τροχαίο ατύχημα

Επειδή συμβαίνει συνήθως μετά από γροθιά, είναι γνωστό ως κάταγμα του μποξέρ. Για την ακρίβεια, του ερασιτέχνη μποξέρ, ο οποίος χτυπάει λανθασμένα με το πλάι του χεριού του. Αντίθετα, ο επαγγελματίας μποξέρ σπάζει το 3ο μετακάρπιο.

 

Κάταγμα 5ου μετακαρπίου: Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση του κατάγματος 5ου μετακαρπίου μπορεί να γίνει συντηρητικά και χειρουργικά. Καινοτομία αποτελεί η Οστεοσύνθεση κατάγματος 5ου μετακαρπίου με ενδομυελική ήλωση.

 

  • Συντηρητική αντιμετώπιση κατάγματος του 5ου μετακαρπίου

Η συντηρητική αντιμετώπιση του κατάγματος 5ου μετακαρπίου μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση ότι το κάταγμα δε συμβαίνει στη βάση του οστού. Επίσης, δεν θα πρέπει να επικοινωνεί με την άρθρωση. Μια τεχνική είναι η προσπάθεια κλειστής ανάταξης, υπό τοπική αναισθησία, και εφαρμογή κατάλληλου νάρθηκα ακινητοποίησης για 3-5 εβδομάδες.

Μετά την αφαίρεση του νάρθηκα το χέρι εμφανίζει κάποιου βαθμού δυσκαμψία και χρήζει  φυσικοθεραπείας.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μετακάρπια, το 5ο μετακάρπιο είναι αρκετά κινητό. Αυτό συγχωρεί κάποιο βαθμό παραμόρφωσης, που σε άλλα οστά δε θα ήταν αποδεκτός.

 

  • Οστεοσύνθεση κατάγματος 5ου μετακαρπίου

Η κλασική χειρουργική αντιμετώπιση είναι με ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση με ειδικά διαμορφωμένες πλάκες και βίδες (επόμενη εικόνα αριστερά). Αυτή η μέθοδος όμως, οδηγεί σε μεγάλες τομές δέρματος και μεγαλύτερο χρόνο αποκατάστασης. Εναλλακτικά, παλαιότερα, αλλά και σήμερα, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές κλειστής ανάταξης και σταθεροποίησης του κατάγματος με διαδερμική τοποθέτηση βελονών (επόμενη εικόνα δεξιά). Και αυτές όμως οι τεχνικές, δεν έλυσαν το πρόβλημα της γρήγορης και ασφαλούς κινητοποίησης του χεριού.

 

Οστεοσύνθεση κατάγματος 5ου μετακαρπίου

Ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση με πλάκα               Κλειστή ανάταξη και διαδερμική συγκράτηση με βελόνες

 

  • Οστεοσύνθεση κατάγματος 5ου μετακαρπίου: Ενδομυελική ήλωση

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε με μεγάλη επιτυχία η οστεοσύνθεση του κατάγματος με κλειστή ανάταξη και ενδομυελική ήλωση. Με σημείο εισόδου μόλις 2-3mm στο δέρμα (επόμενη εικόνα δεξιά) εισάγεται εύκαμπτος ενδομυελικός ήλος τιτανίου. Υπό ακτινοσκοπική παρακολούθηση, ο ήλος εισάγεται από τη βάση του 5ου μετακαρπίου και προωθείται στο περιφερικό άκρο του οστού. Ο ήλος περνάει την εστία του κατάγματος, ακινητοποιώντας το και σταθεροποιώντας το.

 

Ενδομυελική ήλωση κατάγματος 5ου μετακαρπίου. Ακτινολογική και κλινική εικόνα

 

Η όλη επέμβαση μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία και δε διαρκεί περισσότερο από 10 λεπτά. Αμέσως μετά την επέμβαση, ο ασθενής μπορεί να κινήσει ελεύθερα το χέρι του και μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Δε χρησιμοποιείται γύψος και κηδεμόνας ακινητοποίησης. Η οστεοσύνθεση του κατάγματος με κλειστή ανάταξη και ενδομυελική ήλωση, αποτελεί την πιο σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων καταγμάτων σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.
Η ενδομυελική ήλωση οδηγεί στο 100% των περιπτώσεων σε γρήγορη πώρωση (επούλωση) του κατάγματος και σε άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα. Με την ίδια μέθοδο μπορούν να αντιμετωπιστούν κατάγματα των υπολοίπων μετακαρπίων.

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα της ενδομυελικής ήλωσης είναι:

 Αναίμακτη επέμβαση
 Μηδενικός τραυματισμός μαλακών μορίων
 Κλειστή ανάταξη
 Βιολογική οστεοσύνθεση
 Κινητοποίηση του χεριού και των δακτύλων αμέσως μετά την επέμβαση
 Καμία ανάγκη για φυσικοθεραπεία
 Ταχύτατη επιστροφή σε καθημερινές δραστηριότητες

Άριστη λειτουργικότητα του χεριού, με επανάκτηση πλήρους εύρους κάμψης και έκτασης, λίγες ημέρες μετά την επέμβαση.

 

Στην ομάδα μας, η μέθοδος αυτή είναι μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση καταγμάτων διάφυσης και περιφερικής μετάφυσης 5ου μετακαρπίου. Την έχουμε χρησιμοποιήσει σε μεγάλη σειρά ασθενών με άριστο τελικό αποτέλεσμα. Η εκπαίδευσή μας έγινε στην Πανεπιστημιακή Κλινική Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας της Κολωνίας, όπου ο Δρ Β. Κ. Φωτόπουλος χειρούργησε μεγάλο αριθμό ασθενών με ανάλογα κατάγματα.

Εάν έχετε πάθει κάταγμα του 5ου μετακαρπίου, επικοινωνήστε με τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό Β.Κ.Φωτόπουλο. Ενημερωθείτε σωστά για τις ενδείξεις συντηρητικής και χειρουργικής θεραπείας και αντιμετωπίστε σωστά το κάταγμά σας.

 

επικοινωνία

επικοινωνία