Πελματογράφημα: τι πρέπει να γνωρίζετε

[content_table]

Το πελματογράφημα είναι μια διαγνωστική εξέταση που γίνεται με τον πελματογράφο. Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και επιβεβαίωση παθήσεων του σκελετού, οι οποίες επηρεάζουν και επιβαρύνουν τον τρόπο βάδισης.

Πώς γίνεται το πελματογράφημα;

Για να γίνει το πελματογράφημα απαιτείται ο πελματογράφος, ο οποίος είναι μια συσκευή που λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία. Ο πελματογράφος είναι μια βάση (πλατφόρμα) με περίπου 2,5 χιλιάδες ηλεκτρονικούς αισθητήρες, οι οποίοι καταγράφουν και αναλύουν τις πιέσεις που ασκεί το πέλμα πάνω στον πελματογράφο.

Η καταγραφή των δεδομένων πρέπει να γίνεται σε δύο φάσεις, τη στατική και τη δυναμική.

Στη στατική εξέταση, το πρόγραμμα επεξεργάζεται την ποσοστιαία κατανομή φορτίων και πιέσεων που ασκούνται στα σημεία του πέλματος κατά την όρθια θέση και στήριξη. Αναλύει τα δεδομένα και αναδεικνύει με μεγάλη ευκρίνεια τα σημεία όπου υπάρχει μεγαλύτερη ή μικρότερη πίεση.

Στη δυναμική εξέταση αναλύονται οι πιέσεις στο πέλμα, κατά τις διάφορες φάσεις του βαδίσματος. Οι φάσεις αυτές είναι:

 • η φάση επαφής  (όπου γίνεται η αρχική επαφή του ποδιού με το έδαφος)
 • η φάση στήριξης (όπου πέφτει το βάρος στο πόδι που προηγείται, αλλά υπάρχει επαφή και του άλλου ποδιού με το έδαφος)
 • η φάση της μονοποδικής στήριξης (όπου το βάρος στηρίζεται μόνο στο ένα πόδι, ενώ το άλλο είναι στον αέρα)
 • η φάση αρχικής επαφής του άλλου ποδιού με το έδαφος, οπότε ο κύκλος επαναλαμβάνεται

Το πελματογράφημα καταγράφει τα φορτία που αναπτύσσονται στο πέλμα σε κάθε στιγμή από τις παραπάνω φάσης βάδισης, καθώς και το χρόνο που ασκούνται αυτές οι πιέσεις.

 

Πελματογράφημα: τι πρέπει να γνωρίζετε

Παράδειγμα εικόνας που λαμβάνουμε από το πελματογράφημα

 

Ποιες είναι οι ενδείξεις;

Στη σημερινή εποχή υπάρχει μια αυξημένη τάση για διενέργεια πελματογραφήματος, χωρίς να υπάρχουν πάντα οι ενδείξεις. Αυτό οδηγεί συχνά σε λανθασμένα αποτελέσματα, αγορά “ειδικών” πάτων για τα υποδήματα και σπατάλη χρημάτων, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η ανάγκη για πελματογράφημα προκύπτει μόνο μετά από εξέταση από ειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό ποδιού, διαφορετικά οδηγεί σε σπατάλη χρόνου και χρημάτων.

Στην παιδική ηλικία, οι ενδείξεις είναι οι ακόλουθες:

 • Βλαισοποδία,
 • Πλατυποδία (μειωμένη ποδική καμάρα),
 • Κοιλοποδία (αυξημένη ποδική καμάρα),
 • Ραιβοϊπποποδία,
 • Βλαισογονία (βλαισό+γόνυ [γόνατο], αφορά παραμόρφωση του γόνατος),
 • Ραιβογονία (ραιβό+γόνυ [γόνατο], αφορά παραμόρφωση του γόνατος),
 • Ανισισκελία (το ένα πόδι μακρύτερο από το άλλο),
 • Σκολίωση,
 • Νευρομυϊκές παθήσεις,

Στους ενήλικες, πέραν των ανωτέρω ενδείξεων, υπάρχουν και οι επόμενες:

Πόσο διαρκεί το πελματογράφημα;

Διαρκεί μόλις λίγα λεπτά. Η ανασύνθεση των εικόνων αποδίδει τις εικόνες που θέλουμε μέσα σε λίγα λεπτά.

Μετά το πελματογράφημα, και εφόσον ο Ιατρός μελετήσει το αποτέλεσμα, μπορεί ο ασθενής να απευθυνθεί σε εξειδικευμένα κέντρα κατασκευής πάτων. Τα κέντρα αυτά, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του πελματογραφήματος και τις συστάσεις/οδηγίες του θεράποντος Ιατρού, κατασκευάζουν πάτους, που τοποθετούνται μέσα στο παπούτσι του ασθενούς. Έτσι, βοηθούν στην αντιμετώπιση και εξάλειψη του προβλήματος.

Συμπερασματικά, το πελματογράφημα είναι μια χρήσιμη εξέταση, που βοηθά τον Ορθοπαιδικό στο σωστό σχεδιασμό της θεραπείας παθήσεων του σκελετού. Πρέπει όμως να γίνεται με σύνεση, διαφορετικά οδηγεί σε άσκοπη σπατάλη χρημάτων.

Εάν πάσχετε από παθήσεις και άλγος του ποδιού, επικοινωνήστε αμέσως με τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό Δρ.Β.Κ.Φωτόπουλο

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τα ακόλουθα ενδιαφέροντα άρθρα:

 

επικοινωνία