Ρήξη επιχειλίου χόνδρου (Labrum)

Εισαγωγή

Η ρήξη του επιχειλίου χόνδρου (Labrum) στον ώμο αποτελεί μια επώδυνη κατάσταση που δυνητικά προδιαθέτει σε αστάθεια του ώμου.

Στην άρθρωση του ώμου, η βραχιόνιος κεφαλή αρθρώνεται απευθείας με την αρθρική επιφάνεια της ωμοπλάτης που ονομάζεται ωμογλήνη. Ο επιχείλιος χόνδρος (labrum) είναι το χείλος του χόνδρου που περιβάλλει την ωμογλήνη, αυξάνοντας έτσι την καμπυλότητα της σχετικά αβαθούς ωμογλήνης. Δημιουργεί επομένως τις συνθήκες για την αύξηση της σταθερότητας του ώμου. Το labrum είναι το σημείο πρόσφυσης τενόντων (μακράς κεφαλής) και των συνδέσμων που σταθεροποιούν τον ώμο.

 

Ρήξη επιχειλίου χόνδρου

Α. Οστά του ώμου, Β. Επιχείλιος χόνδρος, C. ρήξη επιχειλίου χόνδρου

 

 

Πώς γίνεται η ρήξη του επιχειλίου χόνδρου (Labrum);

Ένας σοβαρός τραυματισμός (τροχαίο ατύχημα, πτώση στο έδαφος με τον ώμο, πτώση από σκάλα) μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη του επιχειλίου χόνδρου. Επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί του ώμου, όπως σε ρίπτες (βόλλευ, χάντμπολ, μπέιζμπολ), μπορεί να οδηγήσουν προοδευτικά σε ρήξεις του επιχειλίου χόνδρου.

Οι ρήξεις του επιχειλίου χόνδρου διακρίνονται σε:

  • ρήξεις του προσθίου επιχειλίου (πρόσθια Bankart, ο συχνότερος τύπος),
  • ρήξεις του οπισθίου (σπανιότερα) και
  • ρήξεις στο σημείο πρόσφυσης της μακράς κεφαλής δικεφάλου (SLAP– Superior Labrum Anterior to Posterior)

Στο άρθρο αυτό θα επικεντρρωθούμε στη τήξη του επιχειλίου χόνδρου, τύπου Bankart. Για τις ρήξεις SLAP διαβάστε το ειδικό άρθρο.

Αίτια ρήξεις επιχειλίου χόνδρου στον ώμο

Οι ρήξεις του επιχειλίου χόνδρου στον ώμο είναι συνήθως αποτέλεσμα εξαρθρήματος ή υπεξαρθρήματος. Στην πρώτη περίπτωση, η κεφαλή του βραχιονίου εξαρθρώνεται προς τα εμπρός (96% των εξαρθρημάτων) ή προς το πίσω ( το υπόλοιπο 4%).

Στην περίπτωση του υπεξαρθρήματος, δε συμβαίνει αμιγές εξάρθρημα, αλλά η κεφαλή λίγο πριν εξαρθρωθεί, ανατάσσεται στη θέση της. Στο πλήρες εξάρθρημα, η ρήξη του επιχειλίου χόνδρου θα συμβεί στο 100% των περιπτώσεων. Στο υπεξάρθρημα δε θα συμβεί πάντα. Αυτό εξαρτάται από το βαθμό υπεξαρθρήματος και από το εάν αυτό επαναλαμβάνεται συχνά, πχ όπως σε αθλητές του μπέιζμπολ βόλλεϋ, χάντμπολ.

Ρήξη επιχειλίου χόνδρου: συμπτώματα

Επειδή η ρήξη του επιχειλίου χόνδρου συμβαίνει μετά από κάκωση στον ώμο (εξάρθρημα ή υπεξάρθρημα), ο ώμος είναι επώδυνος και το εύρος κίνησης περιορισμένο.

Στο εξάρθρημα, ο ασθενής ζητάει αμέσως ιατρική βοήθεια. Συνήθως απευθύνεται στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου γίνεται η ανάταξη του εξαρθρήματος.

Στο υπεξάρθρημα, ειδικά όταν υπάρξει αυτόματη ανάταξη, ο ασθενής νιώθει πόνο και συνήθως ζητάει ιατρική βοήθεια τις επόμενες ημέρες. Η κλινική εξέταση αναδεικνύει επώδυνο περιορισμό του εύρους κίνησης.

Διάγνωση της ρήξης επιχειλίου χόνδρου

Το ιστορικό της κάκωσης και η σωστή κλινική εξέταση θέτουν την ισχυρή υποψία της ρήξης επιχειλίου χόνδρου. Ο περαιτέρω έλεγχος με μαγνητική τομογραφία αποκαλύπτει το μέγεθος της βλάβης.

Αντιμετώπιση της ρήξης επιχειλίου χόνδρου

Η συντηρητική αντιμετώπιση έχει ένδειξη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • υπεξάρθρημα του ώμου, ειδικά όταν πρόκειται για ένα επεισόδιο και
  • εξάρθρημα του ώμου, όταν αυτό συμβαίνει σε ηλικίες άνω των 55 ετών

Η συντηρητική αντιμετώπιση συνίσταται σε:

  • ακινητοποίηση του ώμου για λίγες ημέρες
  • έλεγχο του πόνου με αναλγητικά/αντιφλεγμονώδη
  • φυσικοθεραπεία

 

Σε περιπτώσεις υποτροπιάζοντος εξαρθρήματος, αλλά και εξαρθρήματος σε νεότερους ασθενείς, τίθεται η ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση. Αυτή γίνεται αρθροσκοπικά και συνίσταται σε επανακαθήλωση του επιχειλίου χόνδρου στην ανατομική του θέση.

Αρθροσκοπική συρραφή ρήξης επιχειλίου χόνδρου

 

Μετά την επέμβαση, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σπίτι του μέσα σε λίγες ώρες. Ακολουθεί ακινητοποίηση του ώμου σε ειδικό κηδεμόνα. Ο κηδεμόνας αφαιρείται εντός της ημέρας αρκετές φορές για την εκτέλεση ειδικών ασκήσεων. Μετά την οριστική αφαίρεσή του, ακολουθούν φυσικοθεραπείες, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του θεράποντα Ιατρού.

Ο Δρ Β.Κ.Φωτόπουλος ασχολείται ενεργά με την αρθροσκοπική χειρουργική του ώμου τα τελευταία 15 έτη. Η πολυετής χειρουργική εμπειρία του σε καταξιωμένα κέντρα του εξωτερικού και της Ελλάδας, παρέχουν την εγγύηση για την αποκατάσταση βλαβών του επιχειλίου χόνδρου.

Εάν πάσχετε από ρήξη του επιχειλίου χόνδρου, επικοινωνήστε με τον εξειδιεκευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό Δρ.Β.Κ.Φωτόπουλο και αντιμετωπίστε οριστικά το πρόβλημά σας.

call to action