Ρήξη καταφυτικού τένοντα δικεφάλου

[content_table]

Τι είναι οι ρήξη καταφυτικού τένοντα δικεφάλου;

Η ρήξη του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου είναι η αποκόλληση του τένοντα από την κατάφυσή του στον αγκώνα.

Οι ρήξεις του καταφυτικού τένοντα δικέφαλου βραχιονίου μυός είναι σχετικά σπάνιες κακώσεις και συνιστούν μόλις το 3% της παθολογίας αυτού. Σε πρόσφατη δημογραφική μελέτη, η συχνότητα υπολογίστηκε σε 2-3 ανά 100.000 ασθενείς με το επικρατούν άκρο να εμπλέκεται στο 86% των περιπτώσεων. Μάλιστα, από την ίδια μελέτη προέκυψε ότι οι καπνιστές έχουν 7,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα για ρήξη του τένοντα δικεφάλου!

Η κάκωση είναι συνήθως αποτέλεσμα δύναμης υπερέκτασης του αγκώνα, όταν αυτός βρίσκεται σε κάμψη. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τέτοιου είδους κάκωση συμβαίνει σε μεσήλικες χειρώνακτες άνδρες 50-60 ετών. Εάν η βλάβη αντιμετωπιστεί συντηρητικά, οδηγεί σε απώλεια της δύναμης υπτιασμού κατά 30-40%, ενώ υπάρχει και απώλεια της δύναμης κάμψης του αγκώνα κατά 20-30%.

Ανατομικά, ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς, εκφύεται από 2 σημεία στον ώμο. Εκεί άλλωστε οφείλεται και η ονομασία του μυ: «δικέφαλος»= δύο κεφαλές. Στην πορεία του καταφύεται με έναν τένοντα στον αγκώνα, και συγκεκριμένα στο κερκιδικό όγκωμα του οστού της κερκίδας.

Όσον αφορά στην συμπτωματολογία, οι ασθενείς βιώνουν έντονο αιφνίδιο άλγος στην πρόσθια επιφάνεια της άρθρωσης του αγκώνα. Αυτό συμβαίνει συνήθως εξαιτίας της απότομης άρση βάρους. Αναλογικά, οι ασθενείς είναι μεγαλύτερης ηλικίας, περίπου 50-60 ετών. Ωστόσο, Μπορεί να συμβεί και σε νεότερους ασθενείς, ειδικά σε αθλητές body-building.

 

 

 

Ποιοι παράγοντες ενδεχομένως συντελέσουν στην ρήξη καταφυτικού τένοντα δικεφάλου;

  • Κάπνισμα: Λόγω της επίδρασης που έχει στα μικρά αγγεία των τενόντων οδηγεί σε πρώιμη εκφύλιση του τένοντα, καθιστώντας τον πιο αδύνατο και ευάλωτο σε τραυματισμούς.
  • Χρήση κορτικοστεροειδών συστηματικά ή τοπικά.
  • Υπερβολική άσκηση σε συνδυασμό με λήψη σκευασμάτων που οδηγούν σε υπερτροφικό και πολύ ισχυρό μυ. Ωστόσο, αυτή η δύναμη του μυός, δε συνοδεύεται και από αντίστοιχη υπερτροφία του τένοντα.

 

Ποια είναι η κλινική εικόνα ενός ασθενή με ρήξη καταφυτικού τένοντα δικεφάλου;

  • Επώδυνο «κλικ» την ώρα της ρήξης.
  • Εκχύμωση (μελάνιασμα) στην πρόσθια επιφάνεια του αγκώνα.
  • Περιορισμός της κίνησης της άρθρωσης εξαιτίας του πόνου και της αίσθησης ότι «κάτι έχει συμβεί στον αγκώνα». 
  • Ελάττωση της δύναμης κάμψης και υπτιασμού του αγκώνα (εμφανίζεται συνήθως 7-10 ημέρες μετά τον τραυματισμό).
  • Εμφάνιση προεξοχής στο πάνω μέρος του μπράτσου σαν «μπαλάκι» από τη συρρίκνωση του δικεφάλου μυός (σημείο του Ποπάυ). Επίσης, υπάρχει και ένα κενό από το κάτω μέρος του μυός, μέσα στον αγκώνα. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της απουσίας του τένοντα που τραβήχτηκε προς τα πάνω.

 

 

 

Πώς γίνεται η διάγνωση της ρήξης καταφυτικού τένοντα δικεφάλου;

Η διάγνωση της ρήξης του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου μυός, γίνεται συνήθως εύκολα χάρη στην κλινική εικόνα και τα κλινικά τεστ (Hook test, επόμενη εικόνα). Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης, συνίσταται περαιτέρω έλεγχος, μέσω μαγνητικής τομογραφίας ή υπερήχου. Οι απλές ακτινογραφίες είναι συνήθως φυσιολογικές και δε βοηθούν στη διάγνωση. Βοηθούν όμως στη μετεγχειρητική απεικόνιση.

 

 

 

 

Ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση της ρήξης καταφυτικού τένοντα δικεφάλου;

Ανάλογα με την έκταση του προβλήματος, η θεραπευτική αντιμετώπιση της ρήξης του τένοντα δικεφάλου, μπορεί να γίνει είτε με συντηρητικό τρόπο είτε χειρουργικά.

Συντηρητική Αγωγή

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων επιλέγεται η χειρουργική αντιμετώπιση για την ρήξη του τένοντα του δικεφάλου. Συντηρητική αντιμετώπιση μπορεί να υπάρξει μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας, δίχως ιδιαίτερες απαιτήσεις από το άκρο.
  • Σε ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη χειρουργική επέμβαση.

Στις μερικές ρήξεις του τένοντα (όπου το ποσοστό δεν ξεπερνά το 50% του τένοντα) συνήθως αρκεί η συντηρητική αντιμετώπιση με χρήση του λειτουργικού κηδεμόνα για 4-6 εβδομάδες.

 

 

 

Χειρουργική Αντιμετώπιση

Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι ο μόνος τρόπος για να επανέλθει το άνω άκρο σε πλήρη λειτουργικότητα. Η διάρκεια της επέμβασης είναι συνήθως σχετικά μικρή, αφού κυμαίνεται μεταξύ 45-60 λεπτών.

Κατά την επέμβαση γίνετα επανακαθήλωση του τένοντα του δικεφάλου στην ανατομική του θέση, δηλαδή στο κερκιδικό όγκωμα. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με 2 οστικές άγκυρες, είτε με ενταφιασμό του τένοντα με τη βοήθεια μεταλλικού κομβίου (EndoButton). Με την τελευταία τεχνική η καθήλωση είναι πολύ ισχυρή και επιτρέπει την πρώιμη κινητοποίηση του αγκώνα.

Ο Δρ Β.Κ.Φωτόπουλος εφαρμόζει την τελευταία 5ετία σχεδόν αποκλειστικά αυτή την τεχνική, με άριστα τελικά αποτελέσματα.

 

 

 

Αμέσως μετά το χειρουργείο, η περιοχή χρειάζεται ακινητοποίηση για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας. Έτσι, εφαρμόζεται γύψινος νάρθηκας. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, γίνεται αντικατάσταση με λειτουργικό νάρθηκα αγκώνα. Με τον λειτουργικό νάρθηκα, θα επιτευχθεί σταδιακά αυξανόμενη παθητική κίνηση του αγκώνα.

Ο λειτουργικός νάρθηκας συνήθως εφαρμόζεται για 5-6 εβδομάδες. Εν συνεχεία, επιτρέπεται η σταδιακά υποβοηθούμενη ενεργητική κάμψη του αγκώνα. Η πλήρης λειτουργικότητα του άνω άκρου θα επέλθει τελικά περίπου σε 3 μήνες μετά το χειρουργείο. Εξαίρεση στην συγκεκριμένη περίπτωση, αποτελεί η την άρση μεγάλου βάρους, η οποία επιτρέπεται μετά την πάροδο 9 μηνών.

Συμπερασματικά, αν και σπάνια, η ρήξη της καταφυτικής μοίρας του δικεφάλου βραχιονίου μυός αποτελεί ένα σοβαρό τραυματισμό, που χρήζει θεραπείας. Εναλλακτικά, αν αφεθεί χωρίς θεραπεία, θα οδηγήσει σε λειτουργική έκπτωση του άνω άκρου. Η χειρουργική αντιμετώπιση συνίσταται στην επανακαθήλωση του τένοντα στην ανατομική του θέση, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη λειτουργική επάνοδο του σκέλους.

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Δρ. Β. Φωτόπουλος έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες επεμβάσεις αποκατάστασης της ρήξης του τένοντα του δικεφάλου τα τελευταία χρόνια. Ο επαγγελματισμός του και η άρτια εξειδίκευσή του, αποτελούν εγγύηση για ένα άψογο αποτέλεσμα.

 

επικοινωνία