riksi-tenonta-omou

Ρήξη τένοντα ώμου

Τι είναι η ρήξη τένοντα του ώμου;

Η ρήξη τένοντα ώμου είναι πάθηση που προκαλείται στην περιοχή του ώμου, με αποτέλεσμα τον πόνο και τον περιορισμό των κίνησεων της άρθρωσης. Ο ώμος περιβάλλεται από τέσσερις τένοντες που διευκολύνουν την κίνηση και την ομαλή λειτουργία της άρθρωσης. Στην περίπτωση τραυματισμού ενός τένοντα μπορεί να περιοριστεί η ομαλή κίνηση της άρθρωσης.

 

Τένοντες του ώμου

 

Σε ποιους τύπους διακρίνεται η ρήξη τένοντα του ώμου;

Ανάλογα την έκταση της βλάβης που έχει υποστεί ο ώμος, ο ιατρός θα προτείνει την κατάλληλη θεραπεία. Η ρήξη τένοντα διακρίνεται στους εξής τύπους:

 • Μερικού πάχους ρήξεις, όπου η βλάβη αφορά μόνο σε ένα μέρος του πάχους του τένοντα.
 • Ολικού πάχους ρήξεις, όπου ο τένοντας υφίσταται ολική ρήξη και η κατάφυσή του απομακρύνεται το οστό.

 

Ρήξη τένοντα του ώμου: Αίτια

Δύο είναι οι κύριες κατηγορίες των ρήξεων: οι τραυματικές και οι εκφυλιστικές. Η τραυματική ρήξη τένοντα στον ώμο προκαλείται από κάποιον σοβαρό τραυματισμό π.χ. πτώση και κάκωση στον ώμο. Η εκφυλιστική ρήξη είναι αποτέλεσμα χρόνιας φθοράς του ώμου, η και ανατομικών παραγόντων (πχ σύνδρομο πρόσκρουσης).  Άλλοι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε ρήξη τένοντα του ώμου είναι οι εξής:

 • Απότομη άρση βαρέων αντικειμένων
 • Εξάρθρημα ώμου
 • Επαναλαμβανόμενες κινήσεις που προκαλούν φθορά
 • Υπερβολική χρήση της άρθρωσης (σύνδρομο υπέρχρησης)
 • Λανθασμένη τεχνική κατά τη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας
 • Μειωμένη αιμάτωση του τενοντίου πετάλου
 • Εκφύλιση του τένοντα με την ηλικία

 

Τι συμπτώματα εμφανίζει ο ασθενής;

Οι μερικού πάχους ρήξεις μπορεί να είναι ασυμπτωματικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ασθενής έχει υποστεί βλάβη σε ένα μόνο μέρος του τένοντα και μπορεί να μην παρουσιάσει κάποιο σύμπτωμα ή ακόμα και αν παρουσιάσει να μην έχει μεγάλη χρονική διάρκεια. Από την άλλη, στην περίπτωση που ο ασθενής έχει υποστεί ολική ρήξη, τότε θα παρουσιάσει έντονο πόνο, κυρίως κατά τη διάρκεια κίνησης της άρθρωσης, αλλά και αδυναμία στις κινήσεις. Ο πόνος δεν παραμένει μόνο στο πρόσθιο σημείο του ώμου, αλλά επεκτείνεται και στην ωμοπλάτη.

 

Τι περιλαμβάνει η διάγνωση για τη ρήξη τένοντα του ώμου;

Ο εξειδικευμένος Ορθοπαιδικός Δρ. Βασίλειος Φωτόπουλος, θα ελέγξει αναλυτικά το ιστορικό του ασθενούς και θα ενημερωθεί για τα συμπτώματα που τον ταλαιπωρούν. Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει τον έλεγχο της κίνησης και τα σημεία που παρατηρείται ευαισθησία.

Ο Ορθοπαιδικός θα συνιστήσει στον ασθενή να προβεί σε απεικονιστικό έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια ο βαθμός τραυματισμού και της συρρίκνωσης του τένοντα.  Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαμβάνει τα εξής:

 • Ακτινογραφία
 • Μαγνητική τομογραφία
 • Αξονικό ή μαγνητικό αρθρογράφημα
 • Υπέρηχο ωμικής ζώνης

Α. Φυσιολογικός Τένοντας Υπερακανθίου                                         Β. Ρήξη τένοντα υπερακανθίου

 

Ποια θεραπεία πρέπει να ακολουθηθεί για να αντιμετωπιστεί η ρήξη τένοντα του ώμου;

Η ρήξη τένοντα του ώμου μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε συντηρητικά, είτε χειρουργικά. Ο Ορθοπαιδικός θα συνιστήσει την κατάλληλη θεραπεία στον ασθενή, αφού πραγματοποιηθεί η κλινική εξέταση αλλά και οι απεικονιστικές εξετάσεις. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση αναλγητικών και τις φυσικοθεραπείες που στόχο έχουν τη μυϊκή ενδυνάμωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, συνιστάται η χειρουργική θεραπεία μέσω της αρθροσκόπησης ώμου, που επιφέρει άψογα αποτελέσματα.

Η Αρθροσκόπηση ώμου αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, με την οποία πραγματοποιούνται πολύ μικρές τομές. Μέσω των τομών, ο εξειδικευμένος Ορθοπαιδικός εισάγει το αρθροσκόπιο, με το οποίο βλέπει το εσωτερικό της άρθρωσης και με την βοήθεια των αρθροσκοπικών εργαλείων  αντιμετωπίζει τη ρήξη τένοντα.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης ώμου;

Η αρθροσκόπηση ώμου διαθέτει μια πληθώρα πλεονεκτημάτων, τα οποία είναι τα εξής:

 • Ταχύτερη αποκατάσταση
 • Μηδαμινός πόνος στα μαλακά μόρια της άρθρωσης
 • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
 • Άμεση επιστροφή στο σπίτι και στην καθημερινότητα
 • Άψογα αισθητικά αποτελέσματα

 

Τι περιλαμβάνει η αποκατάσταση μετά την επέμβαση;

Μετά την επέμβαση δίνουμε στον ασθενή μας σαφείς οδηγίες, ώστε να επιστρέψει γρήγορα στην καθημερινότητά του. Τις περισσότερες φορές, συνιστάται η χρήση ειδικού μετεγχειρητικού κηδεμόνα, τον οποίο ο ασθενής εκπαιδεύεται να τον βγάζει, ώστε να εκτελεί τακτικά τις μετεγχειρητικές ασκήσεις που του υποδεικνύουμε. Σημαντικό είναι ο ασθενής να ακολουθήσει ένα ήπιο πρόγραμμα φυσικοθεραπειών για την ενδυνάμωση των μυών.

 

Ο Δρ. Βασίλειος Κ. Φωτόπουλος, διαθέτει πολυετή εμπειρία στην αρθροσκοπική χειρουργική, καθώς αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ) από το 2004 και τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ESSKA) από το 2007. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί του ώστε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τη ρήξη τένοντα του ώμου.

Οι τύποι της ρήξης τένοντα του ώμου είναι οι εξής:

 • Μερική ρήξη του πάχους, όπου προκαλείται βλάβη σε ένα μέρος του τένοντα
 • Ολική ρήξη του πάχους, όπου προκαλείται ολική ρήξη στον τένοντα

Η ρήξη τένοντα στην άρθρωση του ώμου μπορεί να είναι εκφυλιστική ( χρόνια φθορά ή ανατομική ανωμαλία) ή τραυματική (κάκωση ή πτώση). Άλλες αιτίες είναι οι εξής:

 • Άρση βάρους
 • Υπερβολική καταπόνηση της άρθρωσης
 • Λανθασμένη τεχνική κατά τη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας
 • Εξάρθρημα ώμου
 • Μειωμένη αιμάτωση του τενοντίου πετάλου

Είναι πολύ πιθανό η μερική ρήξη να μην εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα. Αντίθετα, η ολική ρήξη θα παρουσιάσει έντονο πόνο και περιορισμό της κίνησης.

Αφού πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση μέσω ελέγχου της κίνησης, ο Ορθοπαιδικός θα ζητήσει τη λήψη ορισμένων εξετάσεων:

 • Ακτινογραφία
 • Μαγνητική τομογραφία
 • Υπέρηχο ωμικής ζώνης
 • Μαγνητική ή αξονική τομογραφία

 

Η θεραπεία αντιμετώπισης θα κριθεί ανάλογα με το μέγεθος της ρήξης και το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Εάν βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ο Ορθοπαιδικός θα συστήσει τη συντηρητική θεραπεία. Άψογα αποτελέσματα, όμως, έχει η αρθροσκόπηση ώμου, η οποία είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος.

 

επικοινωνία