Συρραφή τένοντα δικεφάλου

Η συρραφή ή επανακαθήλωση του τένοντα του δικεφάλου στον αγκώνα είναι η επέμβαση που γίνεται για την αντιμετώπιση της ρήξης του τένοντα. Η ρήξη ή αποκόλληση του τένοντα του δικεφάλου από τον αγκώνα δεν είναι τόσο συχνή κάκωση και συμβαίνει περίπου σε 2-3 ασθενείς ανά 100.000. Στο 86% αφορά το αριστερό άνω άκρο, ενώ επίσης έχει βρεθεί ότι συμβαίνει 7,5 φορές συχνότερα σε καπνιστές. Ο μηχανισμός κάκωσης είναι η βίαιη υπερέκταση του αγκώνα, όταν αυτός βρίσκεται σε κάμψη. Η συνήθης ηλικία είναι μεταξύ 50 και 60 ετών, χωρίς να αποκλείονται νεότεροι ασθενείς (30-40 ετών), οι οποίοι κάνουν εντατική προπόνηση με βάρη.

Ρήξη καταφυτικής μοίρας δικεφάλου βραχιονίου

 

Διάγνωση της ρήξης του τένοντα του δικεφάλου

Ο ασθενής έχει σαφές ιστορικό τραυματισμού με το μηχανισμό που ήδη αναφέρθηκε. Συνήθως προσέρχεται μέσα σε λίγες ώρες, ή 1-2 ημέρες από τον τραυματισμό. Η εκχύμωση (μελανιά) στην πρόσθια επιφάνεια του αγκώνα είναι χαρακτηριστική. Στην κλινική εξέταση ο τένοντας δεν είναι ψηλαφητός και απουσιάζει από την ανατομική του θέση.

Στην οριστική διάγνωση βοηθάει η μαγνητική τομογραφία.

Σε παραμελημένες περιπτώσεις ο ασθενής προσέρχεται 1-2 μήνες μετά την κάκωση, αναφέροντας αδυναμία στην κάμψη του αγκώνα και τον υπτιασμό του αντιβραχίου. Πέραν της κλινικής εικόνας, χρήσιμη είναι και εδώ η μαγνητική τομογραφία. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διάγνωση της ρήξης του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου παρέχονται στο κείμενο με τίτλο “ρήξη καταφυτικού τένοντα δικεφάλου”.

Αντιμετώπιση της ρήξης του τένοντα του δικεφάλου

Πέραν πάσης αμφιβολίας, η αντιμετώπιση της ρήξης του τένοντα του δικεφάλου είναι χειρουργική. Ο στόχος είναι η συρραφή ή επανακαθήλωση του τένοντα. Συνήθως, η απλή συρραφή δεν είναι εφικτή. Αυτό οφείλεται στο ότι ο τένοντας έχει αποκολληθεί από το οστό, δηλαδή από το κερκιδικό όγκωμα της κερκίδας. Επομένως η επέμβαση ουσιαστικά είναι η σταθερή επανακαθήλωση του τένοντα στην ανατομική του κατάφυση.

Πώς γίνεται η συρραφή του τένοντα του δικεφάλου

Ο ασθενής, έχοντας λάβει λεπτομερείς γραπτές οδηγίες από την ομάδα του Β.Κ.Φωτόπουλου, εισάγεται στο νοσοκομείο προκαθορισμένη ημέρα και ώρα. Για την επέμβαση συνήθως αρκεί μια τομή δέρματος 3-4 εκατοστών 3 εκατοστά περιφερικά από την καμπτική επιφάνεια του αγκώνα (επόμενη εικόνα).

 

 

Στις σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες η ρήξη του τένοντα έχει γίνει 1-2 εκατοστά από την κατάφυσή του στον αγκώνα, γίνεται τελικο-τελική συρραφή του τένοντα με ισχυρά μη απορροφήσιμα ράμματα.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όπως προαναφέρθηκε, ο τένοντας έχει αποκολληθεί από την κατάφυσή του στο οστό, οπότε δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε συρραφή, Στην περίπτωση αυτή, η επανακαθήλωση γίνεται με ειδικές τεχνικές, κατά τις οποίες ο τένοντας εμφυτεύεται στην κατάφυσή του και καθηλώνεται ισχυρά εκεί είτε με οστικές άγκυρες ή με Endobutton. Τα τελευταία χρόνια η τεχνική του Endobutton έχει κερδίσει έδαφος, καθώς η ιατρική βιοτεχνολογία μας παρέχει ειδικά εργαλεία, που απλουστεύουν την τεχνική για την καθήλωση του τένοντα.

 

Σχηματική αναπαράσταση επανακαθήλωσης του τένοντα                   Ακτινολογική εικόνα μετεγχειρητικά

 

Τι είδους αναισθησία χρειάζεται για τη συρραφή του τένοντα του δικεφάλου στον αγκώνα;

Η συρραφή  του τένοντα του δικεφάλου στον αγκώνα μπορεί να γίνει είτε με γενική αναισθησία, είτε με περιοχική αναλγησία με υπερκλείδιο μπλοκ των αντίστοιχων νεύρων. Η τελευταία μάς εξασφαλίζει άριστη μετεγχειρητική αναλγησία, σε τέτοιο βαθμό που καθιστά την επέμβαση εντελώς ανώδυνη. Η αναισθησιολογική ομάδα του Β.Κ.Φωτόπουλου διαθέτει πολυετή πείρα στο είδος αυτό αναισθησίας. Έτσι, παρέχεται εξαιρετική μετεγχειρητική αναλγησία, γεγονός που προσφέρει τη δυνατότητα για άμεση μετεγχειρητική κινητοποίηση του αγκώνα.

Πόσο χρειάζεται να μείνω στο νοσοκομείο μετά από συρραφή τένοντα δικεφάλου στον αγκώνα;

Συνήθως ο ασθενής παραμένει νοσηλευόμενος για 1 βράδυ. Την επόμενη ημέρα γίνεται η πρώτη μετεγχειρητική αλλαγή του τραύματος και τοποθετείται ο λειτουργικός κηδεμόνας του αγκώνα, ο οποίος επιτρέπει συγκεκριμένο εύρος κάμψης και έκτασης του αγκώνα (επόμενη εικόνα). Ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου με σαφείς γραπτές οδηγίες.

Μετεγχειρητικά, όλοι οι ασθενείς του Β.Κ.Φωτόπουλου λαμβάνουν λεπτομερές πρόγραμμα αποθεραπείας και ασκήσεων. Ο επανέλεγχος γίνεται τακτικά με στενή μετεγχειρητική παρακολούθηση. Έτσι, εξασφαλίζεται η ομαλή αποθεραπεία και η επιτυχής έκβαση της επέμβασης.

Μετεγχειρητικός λειτουργικός κηδεμόνας αγκώνα

 

Ποια είναι η αποθεραπεία μετά από συρραφή τένοντα δικεφάλου;

Η μετεγχειρητική πορεία της συρραφής  του τένοντα του δικεφάλου περιλαμβάνει 3 φάσεις:

  • Πρώτη φάση, που διαρκεί 2 εβδομάδες. Στη φάση αυτή απαιτείται διατήρηση του τραύματος στεγνού και καθαρού, ώστε να επουλωθεί χωρίς προβλήματα.
  • Δεύτερη φάση (3η-6η εβδομάδα μετά την επέμβαση): Αφού υποχωρήσει το μετεγχειρητικό οίδημα, αρχίζει η πρώιμη κινητοποίηση. Αυτή περιλαμβάνει ασκήσεις με παθητική κάμψη και έκταση του αγκώνα σε συγκεκριμένο εύρος, με τη βοήθεια του λειτουργικού κηδεμόνα. Μετά την τέταρτη μετεγχειρητική εβδομάδα αρχίζει η υποβοηθούμενη ενεργητική κινητοποίηση του αγκώνα, με συνδυασμό παθητικών και υποβοηθούμενων ενεργητικών κινήσεων.
  • Τρίτη φάση, από το τέλος της 6ης εβδομάδας: Αφαιρείται ο λειτουργικός κηδεμόνας, ανακτάται το πλήρες εύρος κίνησης του αγκώνα και αρχίζει η προοδευτική ενδυνάμωση του τένοντα/μυός με ασκήσεις έναντι στη βαρύτητα. Η άρση μικρού βάρους επιτρέπεται μετά τον τρίτο μήνα, ενώ η άρση μεγαλύτερου βάρους θα πρέπει να καθυστερήσει έως και τον 6ο μήνα μετά την επέμβαση.

Η επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες εξαρτάται άμεσα από την άθληση και εξατομικεύεται σε κάθε περίπτωση.

Εάν πάσχετε από ρήξη του τένοντα του δικεφάλου, επικοινωνήστε αμέσως με τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό Δρ.Β.Κ.Φωτόπουλο.

 

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τα ακόλουθα ενδιαφέροντα  κείμενα:

 

επικοινωνία