Τραυματολογία Κάτω άκρου

Η ομάδα μας αντιμετωπίζει με επιτυχία κακώσεις ολόκληρου του κάτω άκρου, με συντηρητικές ή χειρουργικές τεχνικές.

Στη συντηρητική αντιμετώπιση θέση έχουν:
-σύγχρονες τεχνικές ακινητοποίησης των οστών και των αρθρώσεων με λειτουργικούς κηδεμόνες που επιτρέπουν την πρώιμη βάδιση υπό προϋποθέσεις,
-η καθοδήγηση στη σωστή φυσικοθεραπεία και αποθεραπεία και
-η στενή συνεργασία με τον τραυματία και το περιβάλλον του

Στις χειρουργικές τεχνικές περιλαμβάνονται:
αρθροσκοπικές τεχνικές γόνατος και ποδοκνημικής,
ενδομυελικές ηλώσεις βραχιονίου, οστών μετακαρπίων
διαδερμικές οστεοσυνθέσεις (αγκώνα, σκαφοειδούς του καρπού)
ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση καταγμάτων ώμου, αγκώνα, αντιβραχίου, χειρός με σύγχρονα υλικά οστεοσύνθεσης

 

Ακολουθούν παραδείγματα από το προσωπικό αρχείο του Β.Κ.Φωτόπουλου.