Τραυματολογία

Με τον όρο Τραυματολογία, εννοούμε τον κλάδο της Ορθοπαιδικής που ασχολείται με την αντιμετώπιση των κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • Κατάγματα οστών,
  • Κακώσεις μυών και διατομές (ρήξεις) τενόντων,
  • Κακώσεις συνδέσμων,
  • Εξαρθρήματα αρθρώσεων,
  • Τραυματισμοί και διατομές νεύρων.

Ο κλάδος της Τραυματολογίας ασχολείται με την αντιμετώπιση των κακώσεων του μυοσκελετικού με χειρουργικές τεχνικές ή με συντηρητικές μεθόδους. Ο στόχος είναι η πλήρης επάνοδος του τραυματία στις δραστηριότητές του.

Τραυματολογία

Από το προσωπικό αρχείο του Β.Κ.Φωτόπουλου

 

Η πολυετής εμπειρία του Β.Κ.Φωτόπουλου ως Επιμελητή της Τραυματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου “St Katharinen” στην Κολωνία, εγγυάται τη σίγουρη και επιτυχή έκβαση στην αντιμετώπιση κακώσεων του άνω και κάτω άκρου, με έμφαση σε τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS). Έτσι, επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν βιολογικότερη αντιμετώπιση της κάκωσης, με σεβασμό στους ιστούς, πράγμα που εγγυάται την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ασφαλέστερη ίαση του τραυματισμένου άκρου.

Συγκεκριμένα, η ομάδα μας αναλαμβάνει τη συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τραυματολογία Άνω Άκρου πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τραυματολογία Κάτω Άκρου πατήστε εδώ