Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

[content_table]

Η χειρουργική αντιμετώπιση του εξαρθρήματος της  ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης αποτελεί, αναλόγως των ενδείξεων, σημαντική λύση για την απρόσκοπτη και ανώδυνη λειτουργία του ώμου. Η ακρωμιοκλειδική άρθρωση βρίσκεται στον ώμο και είναι μια σημαντική άρθρωση που συνδέει τον κορμό με το άνω άκρο. Μπορεί να τραυματιστεί κατά την πτώση πάνω στον ώμο, ως αποτέλεσμα πτώσης από δίκυκλο ή αθλητικής κάκωσης.

Στη διατήρηση της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης στην ανατομική της θέση συμμετέχουν σύνδεσμοι. Αυτοί βρίσκονται:
• μεταξύ κλείδας και ακρωμίου (ακρωμιοκλειδικοί) και
• μεταξύ κλείδας και κορακοειδούς απόφυσης (κορακοκλειδικοί σύνδεσμοι).

Όταν συμβεί ρήξη (σχίσιμο) των συνδέσμων, τότε προκύπτει το εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.
Η κλινική εικόνα του ώμου με εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης είναι πολύ χαρακτηριστική: το περιφερικό άκρο της κλείδας προβάλλει ακριβώς κάτω από το δέρμα (επόμενη εικόνα).

 

Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

Χαρακτηριστική εικόνα εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής του δεξιού ώμου

 

Ταξινόμηση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

Αναλόγως του βαθμού παρεκτόπισης της κλείδας (που εξαρτάται από τη ρήξη των συνδέσμων), προκύπτει η ταξινόμηση των κακώσεων.

Έτσι διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι:
Τύπος Ι: Απλή διάταση του ακρωμιοκλειδικού συνδέσμου, η κλείδα παραμένει στην ανατομική της θέση.
Τύπος ΙΙ: Ρήξη του ακρωμιοκλειδικού συνδέσμου, αλλά διάστρεμμα των κορακοκλειδικών συνδέσμων. Η κλείδα μετατοπίζεται ελάχιστα προς τα πάνω.
Τύπος ΙΙΙ: Πλήρης ρήξη των συνδέσμων (ακρωμιοκλειδικών και κορακοκλειδικών) Η κλείδα εξαρθρώνεται προς τα πάνω.
Τύπος IV: Πλήρης ρήξη των συνδέσμων (όπως στο βαθμό ΙΙΙ), αλλά η κλείδα παρεκτοπίζεται προς τα πίσω.
Τύπος V: Πλήρης ρήξη των συνδέσμων (όπως στο βαθμό ΙΙΙ), αλλά με μεγάλη παρεκτόπιση της κλείδας προς τα πάνω.
Τύπος VI: Πλήρης ρήξη των συνδέσμων (όπως στο βαθμό ΙΙΙ), αλλά η κλείδα μετατοπίζεται προς τα κάτω.

 

Αντιμετώπιση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής

Στην αντιμετώπιση του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης θέση λεχει τόσο η συντηρητική όσο και η χειρουργική θεραπεία.
Η συντηρητική αντιμετώπιση είναι αποδεκτή στον τύπο Ι και ΙΙ των κακώσεων της ακρωμιοκλειδικής. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ασθενείς με τύπο ΙΙΙ, οι οποίοι είναι άνω των 65 ετών και δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριοι.
Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι επιβεβλημένη στους περισσότερους ασθενείς με τύπο ΙΙΙ (σε όλους κάτω των 65 και υπό προϋποθέσεις στους άνω των 65 ετών). Επίσης επιβάλλεται σε ασθενείς με κακώσεις τύπου ΙV, V και VI.

Πώς γίνεται η χειρουργική επέμβαση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής;

Ο ασθενής προσέρχεται στο νοσοκομείο την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, έχοντας λάβει λεπτομερείς οδηγίες. Διενεργείται ο προεγχειρητικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει γενική και βιοχημικές εξετάσεις αίματος, ούρων, ηλεκτροκαρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος. Μετά την ολοκλήρωση του προεγχειρητικού ελέγχου, ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο.

Τι είδους αναισθησία χρειάζεται για την επέμβαση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής;

Απαιτείται γενική αναισθησία σε συνδυασμό με σκαληνικό μπλοκ. Το μπλοκ είναι νευρικός αποκλεισμός στα νεύρα που νευρώνουν τον ώμο. Αυτό μας εξασφαλίζει άριστη μετεγχειρητική αναλγησία, σε τέτοιο βαθμό που καθιστά την μετεγχειρητική πορεία εντελώς ανώδυνη. Η αναισθησιολογική ομάδα του Β.Κ.Φωτόπουλου διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο είδος αυτό αναισθησίας, παρέχοντας εξαιρετική μετεγχειρητική αναλγησία.

Πώς γίνεται η  επέμβαση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής;

Κατά το παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές, όπως ανάταξη της κλείδας και συγκράτησή της με βελόνες Kirschner. Λόγω του μεγάλου ποσοστού επιπλοκών (θραύση των βελονών, μετανάστευσή τους στο σώμα), η μέθοδος αυτή έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί (επόμενη εικόνα).

 

Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

Θραύση βελονών Kirschner                                                  Θραύση και μετανάστευση βελονών Kirschner

 

Τις τελευταίες 2 δεκαετίες χρησιμοποιήθηκαν ειδικές πλάκες (Hook-plates), οι οποίες βοήθησαν πολύ στη σταθεροποίηση της ακρωμιοκλειδικής. Τοποθετούνται μέσω μιας τομής 4-5 εκατοστών και η επέμβαση διαρκεί το πολύ μισή ώρα. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, με επιτυχή έκβαση άνω του 90%. Μειονέκτημά τους είναι η ανάγκη επανεγχείρησης για  αφαίρεση του υλικού, 4-5 μήμες μετά την αρχική επέμβαση. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκε το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής.. Παρ’ολα αυτά, εξακολουθούν ακόμα να συνιστούν μια χρήσιμη και αξιόπιστη λύση (επόμενη εικόνα).

 

Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

                                Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής: Αντιμετώπιση με ειδική πλάκα (Hook plate)

 

Την τελευταία δεκαετία έχει κερδίσει έδαφος η χρήση του Endo-Button. Πρόκειται για μια τεχνική με μεταλλικά κομβία και μη απορροφήσιμα ράμματα (επόμενη εικόνα). Η καθήλωση της κλείδας στην ανατομική της θέση είναι πολύ ισχυρή, επιτρέποντας τη συρραφή και επούλωση των συνδέσμων. Η επέμβαση διαρκεί μισή ώρα περίπου. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής:

  • πολύ ισχυρή καθήλωση της κλείδας,
  • τα υλικά δεν παρεμβάλλονται στην ακρωμιοκλειδική άρθρωση (σε αντίθεση με την πλάκα Hook),
  • απρόσκοπτη συρραφή των τραυματισμένων συνδέσμων,
  • μικρή τομή δέρματος,
  • δεν απαιτείται επανεγχείρηση για αφαίρεση των υλικών.

 

Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

Α. Τεχνική με EndoButton (μπλε βέλη)    Β. Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής   C. Αντιμετώπιση με EndoButton (κίτρινα βέλη). Με πράσινο βέλος αναδεικνύεται η ανάταξη

 

Πόσο χρειάζεται να νοσηλευτεί ο ασθενής μετά από επέμβαση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής;

Από ιατρικής πλευράς, δεν απαιτείται νοσηλεία στο νοσοκομείο. Όλοι οι ασθενείς της ομάδας μας λαμβάνουν λεπτομερείς γραπτές οδηγίες και εξέρχονται του νοσοκομείου 2 ώρες περίπου μετά την επέμβαση.

Ποια είναι η αποθεραπεία μετά από επέμβαση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής;

Ο ασθενής πρέπει μετεγχειρητικά να χρησιμοποιεί έναν απλό φάκελο ανάρτησης του χειρουργημένου ώμου για 4 εβδομάδες. Δεν επιτρέπονται κινήσεις του χεριού, ειδικά σήκωμα του χεριού πάνω από τον ώμο. Απαγορεύνται οι άρσεις βάρους. Μετά τις 6 εβδομάδες αρχίζει πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, με σκοπό την προοδευτική ανάκτηση του εύρους κίνησης του ώμου και της ενδυνάμωσης του άνω άκρου. Άρση βάρους σε επίπεδο γυμναστηρίου πρέπει να περιορίζεται τους πρώτους 6 μήνες.

 

Φάκελος ανάρτησης ώμου

 

Πώς αντιμετωπίζεται το χρόνιο ή παραμελημένο εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης;

Οι ανωτέρω τεχνικές αντιμετώπισης ενδείκνυνται στην οξεία φάση του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής. Η οξεία φάση είναι έως και 3 εβδομάδες από τον τραυματισμό. Όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τον τραυματισμό, τόσο πιο δύσκολη είναι η ανάταξη της κλείδας στην ανατομική της θέση. Σε παραμελημένες περιπτώσεις, όταν δηλαδή έχουν περάσει περισσότερες των 4 εβδομάδων, ή και μήνες, οι ανωτέρω επεμβάσεις δεν επαρκούν. Στις χρόνιες περιπτώσεις απαιτείται ανακατασκευή των συνδέσμων με διάφορες τεχνικές σε συνδυασμό με την καθήλωσης της κλείδας στη θέση της. Η ανακατασκευή των συνδέσμων γίνεται με τενόντια μοσχεύματα του ιδίου του ασθενούς και η αποθεραπεία κρατάει πολύ περισσότερο διάστημα. 

Ο Δρ.Β.Κ.Φωτόπουλος διαθέτει πλούσια εμπειρία στη χειρουργική αντιμετώπιση του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Η πολυετής του εργασία ως επιμελητής Τραυματολογικής Κλινικής αναγνωρισμένων κέντρων της Γερμανίας, του έχει προσδώσει μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό αναλόγων περιστατικών. Έχοντας αντιμετωπίσει πληθώρα περιστατικών με όλες σχεδόν τις μεθόδους, εγγυάται την καλύτερη λύση στο πρόβλημά σας. Επικοινωνήστε με τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό Β.Κ.Φωτόπουλο και δώστε την ενδεδειγμένη λύση στον τραυματισμό σας.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τα ακόλουθα ενδιαφέροντα άρθρα:

 

 

επικοινωνία