Οστεοτομία Chevron

[content_table]

Η οστεοτομία Chevron είναι από τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές. Πρόκειται για οστεοτομία στο περιφερικό άκρο του 1ου μεταταρσίου. Διενεργείται σε περιπτώσεις ήπιας-μέτριας παραμόρφωσης, με διαμετατάρσια γωνία μεταξύ 9-150 και Hallux-Valgus γωνία έως 30-350.

Τυπικά η επέμβαση αρχίζει με την αφαίρεση της εξόστωσης. Ακολουθεί εγκάρσια οστεοτομία της μετάφυσης του 1ου μεταταρσίου δίκην «V» με περιεχόμενη γωνία 600.

Μετά την οστεοτομία γίνεται η μετατόπιση του περιφερικού τμήματος επί τα εκτός και ηκαθήλωση της οστεοτομίας, είτε με απορροφήσιμα υλικά είτε με μεταλλικούς κοχλίας.

Οστεοτομία Chevron

Οστεοτομία Chevron: Α,Β,C: Σχηματική αναπαράσταση. Δεξιά: ακτινογραφία πριν και μετά την επέμβαση

 

Η επέμβαση συνοδεύεται πάντα από θυλακοπλαστική και από επεμβάσεις μαλακών μορίων στο έξω πλάγιο τοίχωμα της άρθρωσης.

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής είναι σε θέση να βαδίσει χρησιμοποιώντας ειδικό υπόπδημα για 3-4 εβδομάδες.