Αρθροσκοπική Χειρουργική Γόνατος

Τι είναι η Αρθροσκοπική Χειρουργική Γόνατος (Αρθροσκόπηση);

Η Αρθροσκοπική Χειρουργική Γόνατος ή αλλιώς η αρθροσκόπηση του γόνατος είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος, με την οποία αντιμετωπίζεται μεγάλος αριθμός παθήσεων του γόνατος. Στα πρώτα της στάδια η αρθροσκόπηση χρησιμοποιήθηκε στο γόνατο, αλλά σύντομα η αξία της αναγνωρίστηκε και σε άλλες αρθρώσεις όπως:

Αρθροσκόπηση γόνατος

Αρθροσκοπική εικόνα γόνατος. ΜΚ: Μηριαίος Κόνδυλος, Κ: Κνήμη, Μ: Μηνίσκος

Με την απόκτηση εμπειρίας και την εξέλιξη των αρθροσκοπικών εργαλείων, η αρθροσκόπηση του γόνατος έγινε πολύ χρήσιμη για την αντιμετώπιση μεγάλου φάσματος παθήσεων του γόνατος, όπως:

 • ρήξεις μηνίσκου
 • ρήξεις συνδέσμων (προσθίου και οπισθίου χιαστού)
 • κακώσεις χόνδρου
 • συνδρόμου υμενικής πτυχής και άλλα που αναφέρονται στη συνέχεια.

Έπειτα από πολυάριθμες επεμβάσεις στο γόνατο, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε νοσοκομεία στην Γερμανία και στην Ελλάδα, ο εξειδικευμένος Ορθοπαιδικός Χειρουργός για το γόνατο, Dr. Βασίλης Φωτόπουλος, μας εξηγεί μέσα σε 2 λεπτά για την Αρθροσκόπηση Γόνατος που πραγματοποιείται μόνο με τοπική αναισθησία.

Πώς γίνεται η αρθροσκόπηση του γόνατος;

Μέσω 1 οπής μόλις 3mm στο δέρμα εισάγεται στην άρθρωση του γόνατος το αρθροσκόπιο, το οποίο ουσιαστικά είναι η μικροκάμερα, η οποία μας μεταφέρει την εικόνα από το εσωτερικό της άρθρωσης σε ειδικό μόνιτορ. Έτσι βλέπουμε το εσωτερικό της άρθρωσης με μεγάλη ευκρίνεια σε μια μεγέθυνση 10-15 φορές. Από μια δεύτερη οπή δέρματος, επίσης 3mm, εισάγονται στην άρθρωση τα κατάλληλα αρθροσκοπικά εργαλεία, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να επιτελέσουμε πληθώρα επεμβάσεων.

Αρθροσκοπική Χειρουργική Γόνατος

 

Ποιες είναι οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται με αρθροσκόπηση γόνατος;

 

Αρθροσκοπική Χειρουργική Γόνατος

Ποιες επεμβάσεις γίνονται με την αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος;

Υπάρχει πληθώρα επεμβάσεων και ποικιλίας αυτών που μπορούν να διενεργηθούν αρθροσκοπικά. Αναφέρονται οι συχνότερες:

 • Μερική μηνισκεκτομή (αφαίρεση μόνο της ρήξης του μηνίσκου)
 • Μηνισκοσυρραφή (συρραφή της ρήξης μηνίσκου)
 • Πλαστική προσθίου και οπισθίου χιαστού (αντικατάσταση του κατεστραμμένου συνδέσμου με μόσχευμα από τον ίδιο τον ασθενή)
 • Αντιμετώπιση εξαρθρήματος επιγονατίδας
 • Αντιμετώπιση κακώσεων του αρθρικού χόνδρου (χονδροπάθειες)
 • Αφαίρεση ελευθέρων σωμάτων
 • Αντιμετώπιση συνδρόμου υμενικής πτυχής με αφαίρεση αυτής
 • Αντιμετώπιση καταγμάτων γόνατος
 • Λήψη αρθρικού υμένα για βιοψία

Αρθροσκοπική Χειρουργική Γόνατος

 

Τι είδους αναισθησία χρειάζεται για την αρθροσκόπηση του γόνατος;

Η μεγάλη καινοτομία στην ομάδα μας είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα της αρθροσκόπησης γόνατος μόνο με τοπική αναισθησία. Προ της επέμβασης εγχύουμε στο γόνατο ειδικό μείγμα τοπικών αναισθητικών, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η πλήρης αναλγησία κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά, όπως η συμμετοχή του ασθενούς με ενεργητικές κινήσεις του γόνατος, ενώ αποφεύγονται όλες οι παρενέργειες της γενικής ή της επισκληριδίου αναλγησίας.

Φυσικά, εφόσον ο ασθενής το επιθυμεί, η επέμβαση μπορεί να γίνει και με γενική ή περιοχική (ραχιαία – από τη μέση και κάτω) αναισθησία. Μετά το πέρας της επέμβασης χορηγείται στην άρθρωση τοπικό αναισθητικό διάλυμα, το οποίο εξασφαλίζει άριστη μετεγχειρητική αναλγησία, σε τέτοιο βαθμό που καθιστά την επέμβαση εντελώς ανώδυνη. Η μετεγχειρητική αναλγησία εξασφαλίζει την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και τη βάδισή του, ακόμα και μισή ώρα μετά την επέμβαση στις περισσότερες περιπτώσεις.

 

Πόσο χρειάζεται να μείνω στο νοσοκομείο μετά από αρθροσκοπική χειρουργική γόνατος;

Αναλόγως της επέμβασης, 2 ώρες έως και 1 ημέρα. Στις ελαφρύτερες περιπτώσεις, όπως μηνισκεκτομή, μηνισκοσυρραφή, αφαίρεση υμενικής πτυχής ή χονδροπλαστική, ο ασθενής μπορεί να εξέλθει του νοσοκομείου μέσα σε 2 ώρες από το τέλος τις επέμβασης. Σε βαρύτερες περιπτώσεις (πλαστική προσθίου ή οπισθίου χιαστού, εξάρθρημα επιγονατίδας), ο ασθενής συνήθως παραμένει νοσηλευόμενος για 1 ημέρα.
Μετεγχειρητικά, όλοι οι ασθενείς της ομάδας μας λαμβάνουν λεπτομερές πρόγραμμα αποθεραπείας και ασκήσεων. Με τη στενή μετεγχειρητική τους παρακολούθηση εξασφαλίζεται η ομαλή αποθεραπεία και η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος.

Πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης του γόνατος

 • μηδαμινός τραυματισμός στα μαλακά μόρια της άρθρωσης.
 • αναίμακτη επέμβαση.
 • λεπτομερής παρατήρηση και εξέταση του εσωτερικού της άρθρωσης, καθώς το αρθροσκόπιο μας επιτρέπει να δούμε οποιαδήποτε περιοχή της άρθρωσης και μάλιστα σε μεγέθυνση 5-10 φορές μεγαλύτερη από την πραγματικότητα.
 • διενέργεια λεπτών χειρουργικών χειρισμών που με ανοικτές μεθόδους δε θα ήταν δυνατόν να επιτελεστούν. Αυτό οδηγεί σε άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα.
 • ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου
 • ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση

 

 Υπάρχουν επιπλοκές από την αρθροσκόπηση του γόνατος;

Είναι πολύ ήπιες και πολύ σπάνιες και απαντώνται σε ποσοστά κάτω του 1%. Συνήθως αφορούν ιατρογενείς βλάβες, όταν η επέμβαση επιτελείται από χειρουργούς με πλημμελή εμπειρία.

 

Ποια είναι η αποκατάσταση μετά από αρθροσκόπηση του γόνατος;

Οι ασθενείς της ομάδας μας λαμβάνουν πλήρεις γραπτές μετεγχειρητικές οδηγίες για τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες, οι οποίες ανανεώνονται κατά τις τακτικές επανεξετάσεις. Σε γενικές γραμμές εκτελείται πρόγραμμα ασκήσεων κινησιοθεραπείας και ενδυνάμωσης των μυών του γόνατος. Τις ασκήσεις αυτές, ο ασθενής εκπαιδεύεται από εμάς να πραγματοποιεί μόνος του. Το πρόγραμμα αποκατάστασης εξαρτάται άμεσα από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπικά και εξατομικεύεται για κάθε ασθενή.

 

Συμπερασματικά, η αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος έχει τεράστια οφέλη, όσον αφορά στην αποκατάσταση και την ύφεση των συμπτωμάτων για τον ασθενή, παρέχει δε ασφαλή και γρήγορη μετεγχειρητική επιστροφή του ασθενούς στις εργασιακές ή αθλητικές του δραστηριότητες. Τα ποσοστά λοιμώξεων είναι απειροελάχιστα και το κόστος συγκριτικά μικρότερο ακόμα και από τις “αμφίβολες” συντηρητικές θεραπείες. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ασθενής εξέρχεται από το χειρουργείο περπατώντας και επιστρέφει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην εργασία του, χωρίς την ανάγκη μακροχρόνιας νοσηλείας και φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά την χειρουργική επέμβαση, δημιουργούνται 2 οπές περίπου 3mm όπου από την μία εισέρχεται η κάμερα και από την άλλη τα απαραίτητα εργαλεία. Επίσης, πλέον γίνεται με τοπική αναισθησία, εκτός αν κάποιος ασθενής επιθυμεί γενική αναισθησία ή περιοχική αναισθησία. Έτσι, κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης επιτυγχάνεται πλήρης αναλγησία.

Ο ιατρός έχει καταγράψει το λεπτομερές ιστορικό σας, και έχει εξετάσει την κλινική σας  εικόνα. Ωστόσο, για να είναι ολοκληρωμένος ο προεγχειρητικός έλεγχος, χρειάζεται να κάνετε μια ακτινογραφία και μια μαγνητική.

Η αρθροσκόπηση γόνατος χαρακτηρίζεται από πολλά πλεονεκτήματα. Αρχικά πρόκειται για αναίμακτη επέμβαση με πολύ μικρές τομές και ελάχιστο τραυματισμό. Επίσης, χάρη στη φύση της, ο μετεγχειρητικός πόνος ελαχιστοποιείται και η αποκατάσταση επιταχύνεται. Ένα ακόμα πλεονέκτημα της επέμβασης είναι  η λεπτομερής παρατήρηση και εξέταση της άρθρωσης όπως και η διενέργεια λεπτών χειρουργικών χειρισμών.

Ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες που του έχουν δοθεί από τον ιατρό. Επίσης, ο ίδιος ο ασθενής θα εκτελεί κάποιες κινήσεις ενδυνάμωσης που θα του έχει υποδείξει ο ορθοπαιδικός χειρουργός του.

Ο Δρ Βασίλειος Κ.Φωτόπουλος δραστηριοποιείται στο χώρο της αρθροσκόπησης τα τελευταία 20 χρόνια. Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες αρθροσκοπικές επεμβάσεις και έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία στην αρθροσκοπική χειρουργική, την οποία εξασκεί σε καθημερινή βάση. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ) από το 2004, ενώ από το 2007 είναι τακτικό μέλος της  Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρθροσκοπικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Γόνατος (ESSKA). Το διάστημα 2007-2010 διετέλεσε επικεφαλής του αρθροσκοπικού τμήματος του Νοσοκομείου St.Katharinen Hospital στη Γερμανία (παράρτημα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κολωνίας), όπου επιτέλεσε πληθώρα αρθροσκοπικών επεμβάσεων. Η εκπαίδευσή του είναι συνεχής, συμμετέχοντας σε διεθνή Workshops που διοργανώνονται κυρίως από την ESSKA.

 

contact